Dorpsraad Ell

26-05-2008: Uitslag peiling LOG

Datum: 26 mei 2008

DUIDELIJKE UITSLAG PEILING LOG IN ELL

De Dorpsraad Ell voerde afgelopen dagen een peiling onder inwoners uit. Dit omdat de gemeenteraad een cruciale beslissing gaat nemen over het landbouwontwikkelingsgebied (Log) nabij de dorpskern. Binnen een Log kunnen mega-veebedrijven zich vestigen. Er zijn plannen voor de vestiging van zo'n varkensbedrijf aan de Hunnissenstraat. De Dorpsraad is niet tegen ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Maar de leefbaarheid mag hierdoor niet in het geding komen. Zo vindt de Dorpsraad dat de begrenzing van het Log het woningbouwplan Steenenbampt niet mag frustreren. Ook moet er, vooraf, een oplossing komen voor de effecten m.b.t. de verkeersintensiteit vanuit het Log. De inwoners ontvingen een peiling met keuze uit een drietal stellingen.

Duidelijk signaal

Via enquêteformulieren konden inwoners van Ell hun reactie geven. De enquêteformulieren werden bij 552 adressen bezorgd. Het overgrote deel van de mensen heeft het formulier ingevuld. En er zijn in totaal 592 stemmen uitgebracht. Het formulier gaf de mogelijkheid om met meerdere volwassenen binnen een gezin mee te stemmen.Zeer incidenteel liet iemand weten niet mee te doen aan de peiling en natuurlijk waren er enkele mensen onbereikbaar wegens vakantie of een andere reden.

Middels een duidelijke respons hebben de inwoners van Ell laten weten dat zij achter de visie staan zoals dit onlangs is vastgesteld in het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Van de uitgebrachte stemmen zijn 87 % (515 stemmen) van de respondenten TEGEN de komst van het Log volgens de huidig voorgestelde begrenzing. 6 % (36 stemmen) is VOOR de komst van het Log volgens de huidig voorgestelde begrenzing en is dus van mening dat de uitbreiding van een groot varkensbedrijf aan de Hunnissenstraat moet door kunnen gaan. 7 % (41 stemmen) gaf aan over te weinig informatie te beschikken om een goed standpunt te kunnen bepalen.

Begrenzing

De dorpsraad stelt in het DOP, dat door de begrenzing zoals de gemeente Leudal die nu voor ogen heeft, het woningbouwplan in het geding komt. Wettelijk gezien moet er minimaal vierhonderd meter afstand zijn tussen een LOG en de dorpskern, maar daar is door het concrete plan voor de nieuw vestiging van een megavarkensbedrijf geen sprake van.

De uitkomsten van de peiling zullen dinsdagavond 27 mei door de voorzitter van de dorpsraad, dhr. Fer Koolen, worden aangeboden aan de gemeente Leudal. Dit tijdens de raadsvergadering.