Dorpsraad Ell

Dorpsraad Ell boekt concrete resultaten

PERSBERICHT 13 november 2008

Dorpsraad Ell boekt concrete resultaten

Nog een paar maanden, en het is al weer twee jaar geleden dat de eerste initiatieven ontstonden om een Dorpsraad in Ell op te richten. Vorig jaar oktober werd de Dorpsraad officieel geïnstalleerd en ongeveer een jaar geleden tekenden alle Dorpsraden werkzaam in de gemeente Leudal een convenant met de gemeente. Maar wat heeft dit inmiddels opgeleverd? Via dit bericht willen wij u graag informeren.

Een greep uit actuele thema’s

De Dorpsraad Ell ziet graag dat mede dankzij haar inzet de leefbaarheid in Ell verbeterd c.q. behouden blijft. Daarom is de dorpsraad zowel op bestuurlijk als op ambtelijk gebied voortdurend in gesprek met de gemeente Leudal. Begin dit jaar bracht bijvoorbeeld het College van burgemeester en wethouders een kennismakingsbezoek aan de Dorpsraad Ell. Er werden tal van onderwerpen besproken. Een paar agendapunten waren; communicatie, ontwikkeling Steenenbampt, nieuw multifunctioneel centrum, buitengebied, verenigingenbeleid, verkeersveiligheid, speeltoestellenbeleid, realisatie DOP. Het werd een constructieve bijeenkomst.

Wij zijn er voor U!

Wensen, ideeën en signalen uit de Eller samenleving worden opgepakt en gecoördineerd. Een aantal werkgroepen zijn vorig jaar geformeerd om te werken aan thema’s, die verwerkt zijn in het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het gaat om de volgende werkgroepen; Wonen en woonvoorzieningen, Gemeenschapshuis en Verenigingen. Het DOP is ontstaan uit eerdere bijeenkomsten, die in de afgelopen maanden gehouden zijn. Ook door het houden van enquêtes krijgt de dorpraad een goed beeld wat er leeft binnen het dorp Ell. Naast het bestuur, zijn er zo’n 30 tal mensen betrokken bij de dorpsraad. Je mag daarom best spreken over een goede afspiegeling van de bewoners van het kerkdorp Ell. Als dorpsraad hebben we mogen ervaren dat de betrokkenheid en belangstelling groot is voor haar werk.

Acties en reacties

Een paar voorbeelden; een lang gekoesterde wens was om de openbare verlichting op het voetpad tussen de Meidoornstraat en de tennisvelden te verbeteren. Dit ging onlangs in vervulling. Realisatie is gebeurd op aandringen van de dorpsraad. Het geeft een gevoel van veiligheid en draagt dus bij aan de leefbaarheid. Maar liefst vier verenigingen profiteren hiervan, daarnaast is er redelijk veel recreatief wandel- en fietsverkeer. Met dank aan de gemeente voor de snelle actie op onze wens! Op dit moment peilen we de behoefte, en zijn in overleg met de gemeente, om het zebrapad aan de kerk te verplaatsen. Dit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook wordt er meegedacht om de speelveldjes en de toestellen te optimaliseren. Een andere werkgroep is volop aan de slag met het vernieuwen van het gemeenschapshuis. Er is al diverse malen een afstemmingsoverleg geweest met de huidige en potentiële gebruikers. De gemeente heeft inmiddels een stuurgroep samengesteld, waarin ook leden van de dorpsraad zitting hebben. Tenslotte willen we nog de tweetal succesvolle avonden noemen die de werkgroep Verenigingen hebben georganiseerd. Het waren inspirerende bijeenkomsten waarbij de Eller verenigingen creatief aan het werk werden gezet. Er bleek een grote bereidwilligheid te zijn, om onderling meer met elkaar te gaan samenwerken. De dorpsraad pakt dit concreet aan, doordat zij onlangs een nieuw verenigingenboekje heeft uitgebracht. Dit handige naslagwerkje wordt deze maand huis aan huis verspreid. En de meest actuele informatie over de Eller verenigingen staat ook op deze website.