Dorpsraad Ell

Oversteekplaats

Mede op verzoek van aanwonenden:

 

Zebra nabij kerk in Ell wordt verplaatst

 

De Werkgroep Wonen & Woonvoorzieningen van Dorpsraad Ell heeft actie ondernomen voor het verplaatsen van het zebrapad bij de kerk nadat hierover diverse opmerkingen binnengekomen waren. Na het uitvoeren van een enquête onder de bewoners van de Antoniusstraat en een bezichtiging met een ambtenaar van de gemeente Leudal, heeft de gemeente hierin positief ingestemd. De aanpassingen zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2009.

Voorstellen van de dorpsraad

In het kort ging het om een drietal wijzigingen: Het huidige zebrapad op de kruising verdwijnt, De nieuwe oversteekplaats komt tegenover de ingang van de kerk. Hierdoor ontstaat een overzichtelijker+ veiliger oversteeksituatie. En tenslotte worden de borden rondom de oversteekplaats aangepast en duidelijker geplaatst. De inzenders van de enquête gaven in duidelijke meerderheid aan de voorkeur te hebben voor de volgende aanpassing; voor de oude oversteek plek wordt de beplanting doorgetrokken zodat er geen oversteekmogelijkheid meer is direct op de hoek waardoor kinderen (maar ook de volwassenen) gedwongen worden de veiliger route iets verder door bij de kerkingang te kiezen.

In het voorjaar aan de slag

De verandering zal samen met de komaanpassing in Ittervoort in het voorjaar van 2009 kunnen plaatsvinden. Er is dan een combinatie mogelijk van de werkzaamheden van zowel het aanbrengen van de caoting van het nieuwe zebrapad en de werkzaamheden in Ittervoort.

Tenslotte waren de mondelinge reacties van de aanwonenden erg positief over deze actie. Iedereen kon het waarderen dat er iets aan gedaan werd.