Dorpsraad Ell

Persbericht AED

Inmiddels is de inschrijving voor de cursussen van start gegaan. Klik in het menu onder AED Werkgroep Ell op Inschrijfformulier cursus.
AED werkgroep Ell van start

Sinds kort vormen Erik Wulms, Mariëlle Beurskens, Peter Huijskens, Maarten Janssen en Ruud Greijmans de AED werkgroep Ell. Het initiatief is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad Ell tot stand gekomen. De enthousiaste groep is inmiddels gezamenlijk met het project gestart. Deze week wordt er huis aan huis in Ell een brief bezorgd door de AED werkgroep Ell. Daarin schrijft de werkgroep: “Het doel van dit project is de overlevingskans van u, of uw naasten, bij een hartstilstand aanzienlijk te laten toenemen. Dit kan mits er adequate hulp wordt geboden”. Binnenkort start de werkgroep met een scholing waarbij het toepassen van een AED apparaat centraal zal staan.  

Adequate hulp met een AED

Adequate hulp betekent dat patiënten met een plotselinge hartstilstand door de inwoners van Ell zelf effectief geholpen kunnen worden door;

  • Het toepassen van reanimatie;
  • Door het inzetten (binnen 5 minuten) van de AED apparatuur;
  • Door de snelle inschakeling en juiste informatieverstrekking aan het ambulanceteam.

Een AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het gaat om een draagbaar apparaat dat elektrische schokken toedient om het hart weer in een normaal ritme te krijgen. Als een AED binnen enkele minuten word ingezet na het ontstaan van een hartritmestoornis is de overlevingskans groot (maar liefst 70% ).  

Aan de slag met een training

Concreet betekent dit dat er binnenkort gestart wordt met een training. Een AED wordt niet dagelijks gebruikt en een hulpverlener kan onhandig zijn met het apparaat. Een training verhoogt de kans op succes bij een inzet. Bovendien kan door het niet of in de verkeerde situatie toepassen van de AED niet het gewenste resultaat worden behaald. De deelnemers aan de training weten hoe te handelen bij een hartstilstand (circulatiestilstand). De bedoeling is om het dorp Ell met ingang van 1 januari uit te rusten met een aantal AED apparaten die 7 x 24 uur per week ter beschikking zijn. 

Meer weten?

Alle actuele informatie en ontwikkelingen rond dit hartverwarmend project staan voortaan op de website www.dorpsraadell.nl

Ga naar ‘Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen’ en vervolgens klik je op de button ‘AED werkgroep Ell’. Via deze site kunt u ook een e-mail sturen. Ook kunt u bellen met Peter Huijskens, telefoonnummer 0495 – 551029. Wilt u meer weten over de training bel dan met Erik Wulms, telefoonnummer 0495 – 552353. Zowel de Dorpsraad als de AED werkgroep hopen op een brede steun voor dit omvangrijke project.