Dorpsraad Ell

Straatnamen Steenenbampt

P E R S B E R I C H T :

Straatnamen Steenenbampt bekend

 

De gemeente Leudal heeft vorige maand een besluit genomen over de straatnamen van fase 1 van het uitbreidingsplan Steenenbampt in Ell. Zowel de Dorpsraad Ell als de Historische Werkgroep Ell hadden hierin een belangrijke adviserende rol. In dit artikel willen wij u uitleggen op basis waarvan deze keuze tot stand is gekomen. Wat de Dorpsraad betreft kan nu de schop écht in de grond!

 

Boerderijen als basis

Eind vorig jaar werd er aan de Dorpsraad door de gemeente verzocht om mee te denken over de nieuwe straatnamen in het nieuwbouwplan. Daarop werd met de Heemkunde Vereniging Hunsel contact gezocht en deze vereniging vond het een prima idee om de Historische Werkgroep Ell (HWE) hiervoor in te schakelen. De HWE wilde hier graag aan meewerken en kwam met het voorstel de namen van verdwenen boerderijen in de straatnamen voort laten leven. Vooral omdat de boerderijen in het verleden de belangrijkste economische en sociale factoren in het dagelijkse leven vormden. Daarbij werd verwezen naar het boek In Ghen Hoven (2004) dat door mensen uit de voormalige gemeente Hunsel is samengesteld en waarin een aantal van de aangedragen boerderijnamen vermeld worden.

Bovendien komt een aantal boerderijnamen al voor in de huidige straatnamen van Ell zoals Balderstraat, Berbenstraat, Busstraat, Craenenstraat, Hunnissenstraat, Kampstraat, Kunnenbeemd, Luytenstraat en Niesstraat. 

Uitleg gekozen namen
Er werden meerdere namen voorgesteld met een onderbouwing. De gemeente heeft besloten om binnen de 1ste fase van het plangebied Steenenbampt de volgende namen te kiezen:

Teunestraat: Boerderij/café Teune lag op de hoek Hoogstraat/Antoniusstraat, maar is aan het eind van de jaren ‘60 van de vorige eeuw afgebroken voor woningbouw en t.b.v. de verkeersveiligheid op het kruispunt.

Paulsstraat: Boerderij Pauls lag op de hoek Sebastiaanstraat-Hunnissenstraat (kanaalzijde), maar is tijdens de frontperiode in de Tweede Wereldoorlog in brand geschoten en in 1945 afgebroken.

Tellingsstraat: Boerderij Tellings lag in de buurt van de Koelstraat richting de Kauf en is nog voor de oorlog afgebroken. Tevens heeft daar ook het Tellingskapelke gelegen.

Mechelkesstraat: Boerderij Mechelkes lag tussen de huidige Koelstraat en de Hoogstraat achter boerderij Vossen en is voor de oorlog verdwenen. Het was de woning van Bótter Doeër.

Er komt ook nog een pleintje. Dit krijgt de naam De Groos. De Groos is een Eller benaming voor het grasveld waarop vroeger de witte was werd uitgespreid om te worden gebleekt.