Dorpsraad Ell

P E R S B E R I C H T

Ell is goed voorbereid, om met AED’s aan de slag te gaan! 

Wat doe je bij hartfalen? Minder dan een jaar geleden waren er in Ell maar weinig mensen die dat wisten. Nu is dat duidelijk anders! De Dorpsraad Ell nam, samen met de gemeente Leudal, een initiatief om een aantal vrijwilligers te enthousiastmeren in de vorm van de start van een AED werkgroep. Afgelopen week werd een laatste cursusavond door deze AED werkgroep georganiseerd. Nu zijn er tijdens een achttal cursusbijeenkomsten, 55 personen in Ell opgeleid. De deelnemers weten nu wat te doen en hebben bovendien, verspreid over het dorp, binnenkort een drietal AED’s tot hun beschikking. De AED projectgroep streeft ernaar om ± 100 personen op te leiden (een aantal inwoners zijn al opgeleid via hun werkgever). In de afgelopen periode was er ook een geweldige steun van de inwoners van Ell, in de vorm van een bijdrage van € 5,-- per gezin.  Maar liefst 90 % gaf van harte deze bijdrage. In de maand april 2010 zullen er weer een aantal nieuwe cursussen worden gegeven. 

AED cursus Ell

Vlotte start

Op 29 september was er een druk bezochte informatie avond met medewerking van de Regionale Ambulance Voorziening Noord Limburg. Er waren maar liefst 68 geïnteresseerden in zaal Ellenhof. Door deze belangstelling kon op 12 oktober al gestart worden met het geven van cursussen reanimatie en AED hulpverlener volgens de richtlijnen van de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad).Inmiddels hebben er 55 personen de cursus reanimatie en AED hulpverlener daadwerkelijk gevolgd. Een prachtig resultaat! 

Klaar om aan de slag te gaan

De cursus reanimatie en AED hulpverlener duurde in totaal 4 uren. Hierin werd onder andere geleerd hoe je een slachtoffer moet benaderen, hoe je het bewustzijn en de ademhaling moet controleren en hoe je moet reanimeren. Ook de werking, bediening en het aanbrengen van de elektroden van een Automatische Externe Defibrillator (AED) werd behandeld. 

Hartverwarmende steun

Ook instellingen en bedrijven steunden het initiatief. Dit zijn; Kindervakantiewerk Ell, Dierenartsenpraktijk Ell, Timmerbedrijf en houthandel Steuten, Meubel en Timmerwerken Winkelmolen, Taaladvies Jan Custers, Toos Mennen Pedicure en Eerkens Profmarkt.nl. Als duidelijk wordt wanneer de AED’s worden geplaatst, dan zullen wij u weer informeren. Het is vanzelfsprekend, dat de werkgroep trots en tevreden is over het tot nu toe bereikte resultaat!