Dorpsraad Ell

Behoeftepeiling onder senioren

P E R S B E R I C H T

In Ell: Behoeftepeiling onder senioren

In 2008 heeft er in café de Prairie een bijeenkomst plaatsgevonden over wonen- en woonvoorzieningen onder leiding van Ruud Koolen en geïnitieerd door de Dorpsraad Ell. Deze Dorpsraad heeft diverse actieve werkgroepen, één daarvan is de Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen. De werkgroep gaat binnenkort in nauwe samenwerking met de Seniorenvereniging aan de slag met een behoeftepeiling onder leden en niet-leden van deze vereniging. De peiling gaat over allerlei onderwerpen; van nieuwbouw van een gemeenschapshuis, tot aan hulp en meer sociale contacten. 

In Ell blijven wonen

Tijdens de bijeenkomst in 2008 gaven vele aanwezigen, vooral senioren, toen aan zolang mogelijk in de eigen omgeving te willen blijven wonen. De werkgroep wil hier graag een bijdrage aan leveren en beperkt zich tijdens een te houden peiling tot voorzieningen voor ouderen.Om er nu precies achter te komen wat men nodig heeft en om te weten wat daarvoor georganiseerd zou moeten worden, heeft de werkgroep een vragenlijst samengesteld. De senioren worden verzocht om de vragenlijst in te vullen, per persoon.De Eller seniorenvereniging heeft aangeboden om de werkgroep te helpen bij het geven van informatie, rondbrengen en weer ophalen van de formulieren. Ze staan helemaal achter de ideeën en ondersteunen het initiatief van harte! Het doel van de seniorenvereniging is om activiteiten te organiseren gericht op ontmoeting, ontplooiing en ontspanning. En de hoop is, dat door alle informatie uit de peiling men nog beter de activiteiten hierop kunnen laten aansluiten. 

Wat willen we weten?

De vragenlijst wordt in week 11 bij de Eller senioren thuis bezorgd en in week 13 weer opgehaald door bestuursleden van de seniorenvereniging. Een greep uit de onderwerpen die in de vragenlijst naar voren komen; Heeft u behoefte aan een gesprek met een ouderenadviseur of andere hulpverlener?, Ell wil graag een nieuw gemeenschapshuis, gaat u gebruik maken van een dergelijke ontmoetingsplek?, Heeft u behoefte aan informatie over zorg/belastingen/natuur/geschiedenis of computer?, Wilt u meer gezelligheidsactiviteiten zoals spellen; kienen gymnastiek? Of Heeft u behoefte aan iemand die u ondersteund bij administratie zoals hulp bij allerlei aanvragen onder andere bijvoorbeeld belastingaanvragen.Hoe meer informatie de werkgroep gaat krijgen, hoe beter zij hun activiteiten er op kunnen afstemmen.