Dorpsraad Ell

Openbare vergadering van de Dorpsraad

P E R S B E R I C H T

In Ell:  Openbare vergadering van de Dorpsraad 

Op donderdag 25 maart is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarin een presentatie plaatsvindt met een terugblik op 2009. U krijgt informatie vanuit de vier werkgroepen, het financieel verslag en het werk van de AED projectgroep. Ook worden de toekomstplannen van de Dorpsraad duidelijk gemaakt. Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom! 

AED werkgroep

Een van de onderwerpen tijdens deze jaarvergadering zijn de activiteiten van de AED werkgroep. Het afgelopen jaar werden cursusavonden georganiseerd. Nu zijn er inmiddels tijdens een achttal cursusbijeenkomsten, 55 personen in Ell opgeleid. De deelnemers weten wat te doen en hebben bovendien, verspreid over het dorp, een drietal AED’s tot hun beschikking. De AED projectgroep streeft ernaar om ± 100 personen op te leiden (een aantal inwoners zijn al opgeleid via hun werkgever). In de maand april 2010 worden er weer een aantal nieuwe cursussen gegeven. De AED projectgroep zal tijdens een presentatie weergeven, op wat voor manier zij hun activiteiten willen voortzetten. 

Inbreng tijdens bijeenkomst

U kunt, als inwoner van Ell, een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwerpen zoals Wonen & Woonvoorzieningen, Verenigingen, Gemeenschapshuis en Buitengebied. Het zijn op dit moment de items waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. De inbreng van inwoners van Ell is daarbij zeer gewenst. Om u tijdens de jaarvergadering (zo veel mogelijk) concrete antwoorden te kunnen geven, verzoeken wij u de in te brengen onderwerpen uiterlijk 24 maart in te dienen via secretariaat@dorpsraadell.nl

Interesse in het verslag van de Jaarvergadering 2009? KLIK HIER.

Bruisend dorp

Ell is een dorp met een goede leefbaarheid, een omvangrijk en actief verenigingsleven en vele voorzieningen. In het dorpsontwikkelingsplan uit 2008 schetst de Dorpsraad een visie waarbij de leefbaarheid en de voorzieningen minstens op het huidige niveau blijven en waar nodig en mogelijk nog verbeterd kunnen worden. Ell ziet zichzelf binnen de gemeente Leudal als subcentrum voor de omliggende dorpen van diezelfde gemeente en de gemeente Weert. Meer weten over de werkgroepen en die thema’s die verwerkt zijn in het dorpsontwikkelingsplan, kijk dan op www.dorpsraadell.nl 

Wij heten u van harte welkom!