Dorpsraad Ell

Beste idee van Limburg

Komt het beste idee van Limburg uit Ell???

De Dorpsraad Ell wil graag meer bekendheid geven aan de ideeënwedstrijd De Uitdaging 2010.

Na het succes van de landelijke prijsvraag “De Uitdaging 2009”, heeft Wonen Limburg de handschoen opgepakt en een provinciale prijsvraag uit geschreven met als thema ‘beweging in de wijk’. De Uitdaging 2010 is een samenwerking van Wonen Limburg, Oranjewoud, NL Milieu en Leefomgeving en Provincie Limburg. De zes vestigingen van Wonen Limburg zijn op zoek naar inspirerende initiatieven om wijken en dorpen in Limburg vitaal en in beweging te houden. De vestigingen dagen daarom iedereen uit om met creatieve ideeën te komen. Wonen Limburg is als corporatie actief betrokken bij de Limburgse Wijkenaanpak als onderdeel van de beeldbepalende ontwikkeling Herstructurering Midden-Limburg en Zuid-Limburg .

‘Beweging in de wijk’
Tot 1 juli kunnen organisaties en verenigingen in het werkgebied van Wonen Limburg hun ideeën insturen. Het enige criterium bij deze wedstrijd is dat de ideeën te maken moeten hebben met het thema ‘beweging in de wijk’. En dat in de breedste zin van het woord. Per vestiging van Wonen Limburg gaat uiteindelijk één idee door naar de finale. Een onafhankelijke jury maakt op 5 november de winnaar bekend. De winnaar ontvangt € 2010,00 om het project (mede) te financieren én hulp van Wonen Limburg om samen het idee uit te voeren.

Aanmelden
Iedereen die mee wil doen aan ‘De Uitdaging 2010’ kan ideeën aanmelden via uitdaging2010@wonenlimburg.nl Meer informatie over deze prijsvraag is te vinden op www.wonenlimburg.nl en in het bijgaande document.