Dorpsraad Ell

Uitkomsten behoeftepeiling onder senioren in Ell

 

Uitkomsten behoeftepeiling onder senioren in Ell

 

De Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen, van de Dorpsraad Ell, heeft in maart van dit jaar een behoeftepeiling onder de ouderen in Ell gehouden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Seniorenvereniging onder leden en niet-leden van deze vereniging. De peiling ging over allerlei onderwerpen; is er behoefte aan een ontmoetingsplek en een eetpunt?, hoe is het gesteld met de informatievoorziening?, wil men extra hulp en meer sociale contacten? Met dit bericht willen u graag informeren, over de belangrijkste uitkomsten.

 

Goede respons

In Ell wonen 1477 personen. Alle ouderen in Ell zijn benaderd voor deze behoefte peiling. Er zijn in totaal 245 formulieren verstrekt, aan zowel alleenstaanden als ouderparen. Echtparen hebben ieder een formulier ingevuld, dus per persoon 1 formulier. De respons is goed te noemen, want er kwamen maar liefst 173 formulieren retour. Over het algemeen zijn de senioren tevreden met hun huidige mogelijkheden binnen het dorp Ell. Toch waren er ook een aantal wensen.

 

BehoeftepeilingIn Ell blijven wonen

De tevredenheid over de gemeenschap maakt ook duidelijk dat men zolang mogelijk in de eigen omgeving wil blijven wonen. Er is behoefte aan senioren(huur)woningen. Maar zeker ook aan een ontmoetingsplek. 43 % gaf aan hier één tot meermalen per week gebruik van te willen maken. 35 % niet en 22 % weet het (nog) niet. In de toelichtingen werd aangegeven dat de ontmoetingsplek een inloophuis-huiskamer moest zijn. Met een kleinschalig karakter en gerund door vitale ouderen. Mensen hebben aangegeven of ze gehaald en gebracht moesten worden naar deze ontmoetingsplek, daarbij werd aangegeven dat niet iedereen zelf kan komen. Andere wensen die naar voren kwamen zijn; Vervangen van de klinkers en drempels, door asfalt en fatsoenlijk verkeersremmende maatregelen. Gigantische herrie door hardrijdend verkeer! Meer straatlantaren, hier en daar verlichting zou wel prettig zijn. Betere buurtbusverbindingen; ouderen kunnen nauwelijks ergens komen (vervoer naar gemeentehuis Heythuysen – Intratuin Weert). Klik HIER voor de uitkomsten van de behoeftepeiling.

 

Uitwerken actiepunten

Er zijn enkele actiepunten die de werkgroep als speerpunt verder wil gaan uitwerken. Mogelijkheden ontmoetingsplek, eetpunt onderzoeken en starten. Hiermee wil men niet wachten tot er een gemeenschapshuis is. Andere punten zijn; onderzoek naar vervoersmogelijkheden, onderzoek naar hinder door vrachtverkeer in de kern van Ell.

Ouderen willen zo lang mogelijk in een eigen woning blijven wonen, waar deze voorzieningen een bijdrage aan kunnen leveren. Het bouwen van levensloop bestendige woningen, of aanpassen van de bestaande woningen, is daarvoor ook noodzakelijk. Ook zijn er voor de seniorenvereniging  interessante suggesties uitgekomen, zoals bijvoorbeeld behoefte aan computercursus.

 

Rekening houden met uitkomsten

De Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen heeft de behoeftepeiling samen met de Eller seniorenvereniging uitgevoerd. De activiteiten bestonden uit het geven van informatie, rondbrengen en weer ophalen van de formulieren. De seniorenvereniging staat helemaal achter de ideeën en ondersteunden het initiatief dan ook van harte! Het doel van de seniorenvereniging is om activiteiten te organiseren gericht op ontmoeting, ontplooiing en ontspanning. En men gaat met de informatie uit de peiling aan de slag. De activiteiten zullen nog beter aansluiten aan de behoeften. Er was veel waardering voor het initiatief. Zo liet men meermalen op de formulieren het volgende weten: “Dit is een goed initiatief, maar gelukkig voor mij (ons) nog niet nodig. Dank jullie wel voor al het werk wat jullie voor het dorp doen.”

 

Wist u dat door 3ML op 28 juli tussen 10 en 12 er een live interview over dit onderwerp is? Ans van Roy (werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen) en Tinie Gruiters (seniorenvereniging) zullen de behoeftepeiling dan nader verduidelijken.