Dorpsraad Ell

Dorpsraad Ell: Wisseling Secretariaat

Dorpsraad Ell: Wisseling Secretariaat

P E R S B E R I C H T

Het bestuur van de Dorpsraad Ell heeft op dinsdag 20 juli afscheid genomen van haar secretaris Sylvia Vaessen-v.d. Eertwegh. Sylvia was sinds de oprichting secretaris, en ook al betrokken bij het initiatief om tot oprichting van een dorpsraad over te gaan. Dit gebeurde vanuit Zij-actief, door middel van het organiseren van bijeenkomsten in 2006. Sylvia heeft het werk van het secretariaat met veel betrokkenheid uitgevoerd. Thieu van Lier is de nieuwe secretaris, daarnaast is hij penningmeester. De overdracht heeft inmiddels al plaatsgevonden. 

Wisseling secretariaatVoortreffelijk

Voorzitter Fer Koolen bedankte Sylvia op het einde van de vergadering. Hij blikte terug op de samenwerking, in de afgelopen jaren. Menig telefoontje, mailcontact of overleg is er geweest. Het secretariaat is op een voortreffelijke wijze vorm gegeven. Dit alles heeft geleid tot datgene wat de dorpsraad nu is. Fer gaf ook aan, dat hij blij is dat Sylvia actief blijft binnen de Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen. Het is mooi om te zien hoe mensen zich vol energie blijven inzetten voor de leefbaarheid van Ell. Als dank ontving Sylvia nog een bos bloemen. 

Dorpsraad

Een viertal werkgroepen zijn actief en werken aan thema’s, die verwerkt zijn in het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het gaat om de volgende werkgroepen; Wonen en woonvoorzieningen, Gemeenschapshuis, Buitengebied en Verenigingen. De dorpsraad bestaat uit; Fer Koolen (voorzitter), Thieu van Lier (secretaris - penningmeester), Frans Boonen (werkgroep Verenigingen),  Fons Timmermans (werkgroep Buitengebied / werkgroep Wonen en woonvoorzieningen), Corrie Koolen (werkgroep Wonen en woonvoorzieningen), Jan Peeters (werkgroep Wonen en woonvoorzieningen) en Theo van den Berkmortel (Communicatie en PR). Het adres van het secretariaat is Niesstraat 17, 6011 RB Ell, e-mail secretariaat@dorpsraadell.nl