Dorpsraad Ell

Praat mee over de toekomst van Ell

PRAAT MEE OVER TOEKOMST GEMEENSCHAPSHUIS ELL

 

Op donderdag 6 januari is er om 20.00 uur een bijeenkomst waarbij de Dorpsraad Ell u gaat informeren over de stand van zaken met betrekking tot de plannen met het gemeenschaphuis Ellenhof. De bijeenkomst is in het Gemeenschapshuis Ellenhof. De bijeenkomst wordt gezellig afgesloten met een toast op het nieuwe jaar en een optreden van buuttereedner Math Creemers.

 

Presentatie schetsplannen

Al een aantal jaren is de Dorpsraad in overleg met de Gemeente Leudal om tot verbouw of nieuwbouw te kunnen komen. Er zijn diverse ontwikkelingen geweest rondom de voortgang, om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis. Inmiddels kunnen we een tweetal schetsplannen presenteren, die de gemeente heeft laten ontwikkelen. Het gaat om de huidige locatie aan de Sebastiaanstraat en een tweede locatie aan het Scheijmansplein (Rabobank). 

 

Vervolgtraject

Beide voorstellen zullen worden voorgelegd en besproken gaan worden in de gemeenteraad. De Dorpsraad wil zowel de inwoners c.q. gebruikers graag op de hoogte brengen van deze schetsplannen. De mening die op 6 januari wordt gegeven door de inwoners van Ell, is voor de Dorpsraad van vitaal belang om de ingeslagen weg met de gemeente Leudal verder te kunnen vervolgen. Een vertegenwoordiging van de Gemeente Leudal zal op deze avond ook aanwezig zijn. In 2011 zal de gemeenteraad een besluit gaan nemen over de voorliggende plannen.

 

Math CreemersToast op het nieuwe jaar

Het is gelukt om Buuttereedner Math Creemers uit Stramproy op 6 januari naar Ell te krijgen.
Math staat in de finale van de grote Limburgse buuttekampioenschappen (LVKA) en zal daar op 14 januari als laatste optreden. Hij zal in Ell zijn buut "Matje is van alle merrendje thoes" brengen.