Dorpsraad Ell

Opening speelterreintjes

Uitnodiging voor alle inwoners van Ell

Opening speelterreinen!

De jeugd in Ell krijgt de ruimte. Dat zal zeker zo zijn als op 22 april de speelterreinen Molenveld en Kunnenbeemd weer in gebruik worden genomen.

De werkgroep wonen & woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell heeft er voor gezorgd dat iedereen, die gebruik maakt van deze speelterreinen hun mening hierover mocht geven. Dit in nauwe samenwerking met Basisschool De Verrekijker uit Ell. Hoogste tijd voor een openingsfeestje!

Jeugd speelt belangrijke rol

SpeelterreintjesVoor het goed en gezond opgroeien van de jeugd is het belangrijk, dat er goede buiten speelvoorzieningen zijn. Door een inventarisatie in de gemeente Leudal bleek dat veel speelplekken niet op orde waren. Er moeten niet alleen genoeg voorzieningen zijn; maar het moeten ook voorzieningen zijn die goed aansluiten bij de verschillende doelgroepen, Kinderen moeten er graag en met veel plezier gebruik van maken. Belangrijk uitgangspunt voor zowel de gemeente en de Dorpsraad Ell is, dat het inrichten van speelplekken vooral gebeurt in nauwe samenspraak met de jeugd en waar nodig de buurt.

Kiezen uit drie plannen

Met de inrichting van de speelvelden zijn vorig jaar drie bedrijven aan de slag gegaan en hebben ontwerpen gemaakt . Aangezien de jeugd zelf de beste raadgever is als het gaat om de vraag wat voor speelvoorzieningen er nodig zijn werd de inbreng van de leerlingen van Basisschool De Verrekijker uit Ell bij het maken van de ontwerpen gebruikt.Speelterreintjes

Op 15 juli 2010 werden de 3 ontwerpen door de werkgroep gepresenteerd op school en daaruit werd het ontwerp van Kompan B.V. uit Zaltbommel unaniem gekozen. De herinrichting van de speelvelden heeft de nodige inspanning gevraagd van de werkgroep maar het resultaat mag er zijn. O.a. de volgende speelelementen zijn te vinden op de speelterreinen: klimmen, kabelbaan, zandbak, koprolrekken, schommels, fitnes en trampoline en basketballveld. Het speelterrein Molenveld is zelfs geheel gedraineerd.

De Officiële opening is 22 april op speelterrein Kunnenbeemd.

Daar zullen  om 13.30 uur  de school kinderen, inwoners van Ell en genodigden verzamelen voor een korte feestelijke bijeenkomst en een ballonnen wedstrijd waarna de kinderen lekker kunnen  gaan spelen

De kosten van de opening worden door Nieuwe Borg projectontwikkeling gesponsord.