Dorpsraad Ell

Locatie nieuw gemeenschapshuis Ell vastgesteld

De Dorpsraad Ell heeft met veel enthousiasme en verheugd gereageerd op het besluit van de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis op het Scheijmansplein. Dinsdag 15 november heeft de raad van de gemeente Leudal unaniem het collegevoorstel gesteund om in Ell een gemeenschapshuis te realiseren op de plaats waar nu nog de Rabobank ligt. Ook het benodigde krediet is beschikbaar gesteld.

Lange voorgeschiedenis

Voorzitter Fer Koolen: “De Dorpsraad heeft de realisatie van een (ver)nieuw(de) gemeenschapsvoorziening, bij haar oprichting, als een van haar speerpunten uitdrukkelijk uitgesproken. Het was op dat moment al een jarenlange slepende kwestie. Met heel veel inzet is er zowel voor als achter de schermen hard gewerkt, naar het besluit zoals dit op de raadsbijeenkomst bepaald kon worden”. Te noemen valt dat de huidige (en toekomstige gebruikers) samen de schouders er onder gaan zetten. Middels een intentieverklaring is er al geruime tijd geleden aangegeven, dat de Eller verenigingen gezamenlijk willen optrekken om van de nieuwe accommodatie een fantastisch en leefbaar gebouw te maken. Allerlei werkgroepen, van verschillende samenstelling en opdrachten, zijn aan de slag geweest. Kortom er is veel werk verzet! Er kon gekozen worden uit een drietal locaties. De Dorpsraad heeft met argumenten kunnen aangeven waarom de voorkeur voor de locatie op het Scheijmansplein ligt. Daarbij zijn ook de huidige en toekomstige gebruikers bij betrokken. Ook de inwoners kregen gelegenheid om hun mening te laten horen tijdens meerdere bijeenkomsten van de Dorpsraad.

Volgende stap zetten

Fer Koolen vervolgt: “Als Dorpsraad zijn we natuurlijk blij met deze belangrijke beslissing. Nu komt er dus weer ander werk aan de winkel. Ell moet zich voorbereiden op een periode van veel vergaderen, veel communiceren, veel meedenken en wellicht op meerdere terreinen de handjes uit de mouwen steken. Er komt een gemeenschapshuis en samen met de gemeente Leudal gaan we daar iets moois van maken. In de voorbereidingen hebben we gezegd dat er in Ell een Stichting moet worden opgericht waarbij de verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie wordt ondergebracht”.

Tijdens de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad in het najaar 2011 hebben de leden van de werkgroep “Exploitatie Gemeenschapshuis Ell” toegezegd dat zij bereid zijn verdere voorbereidingen te treffen die leiden tot de oprichting van een zelfstandige rechtspersoon (bijvoorbeeld Stichting of BV). De Dorpsraad heeft aan de voormalige werkgroep exploitatie al een opdracht verstrekt. De werkgroep zal eind maart 2012 over haar bevindingen rapporteren. Wij houden u op de hoogte.