Dorpsraad Ell

Dorpsraad Ell zoekt versterking

 

DORPSRAAD ELL ZOEKT VERSTERKING

 

Binnen het bestuur van de Stichting Dorpsraad Ell zijn een tweetal vacante functies beschikbaar. Daarom roept de Dorpsraad mensen op om hun interesse bij hen kenbaar te maken. De belangrijkste voorwaarden zijn, dat men in Ell woonachtig en tenminste 18 jaar oud moet zijn. Ook is het niet toegestaan, dat men gemeenteraadslid is. Door de huidige bestuurssamenstelling, worden met name vrouwen opgeroepen om zich aan te melden. Hoeveel tijd kost dit vrijwilligerswerk? Dit kan variëren van een paar uurtjes per maand tot wekelijkse inzet. Ook binnen de werkgroepen zijn nieuwe leden welkom.

 

De Dorpsraad Ell ziet graag dat mede dankzij haar inzet de leefbaarheid in Ell verbeterd c.q. behouden blijft. Daarom is de Dorpsraad zowel op bestuurlijk als op ambtelijk gebied voortdurend in gesprek met de gemeente Leudal. Er worden binnen de Dorpsraad tal van onderwerpen besproken. Een paar agendapunten in de afgelopen periode waren bijvoorbeeld ontwikkeling nieuwbouwproject Steenenbampt, realisatie multifunctioneel centrum (gemeenschapshuis), ontwikkelingen in het buitengebied, verenigingenbeleid, verkeersveiligheid en speeltoestellenbeleid. Er wordt op een constructieve manier samengewerkt binnen het bestuur en met andere partijen.

 

Wij zijn er voor U!

Wensen, ideeën en signalen uit de Eller samenleving worden opgepakt en gecoördineerd. Een aantal werkgroepen werken aan thema’s, die verwerkt zijn in het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het gaat om de volgende werkgroepen; Wonen en woonvoorzieningen, Buitengebied en Verenigingen. Ook is er een AED werkgroep actief. Wist u dat Ell, als kern, de meeste actieve en opgeleide reanimatie AED vrijwilligers heeft binnen de gemeente Leudal! Iets om trots op te kunnen zijn. Naast het bestuur, zijn er zo’n 30 tal mensen betrokken bij de Dorpsraad. Je mag daarom best spreken over een goede afspiegeling van de bewoners van het kerkdorp Ell. Als Dorpsraad hebben we mogen ervaren dat de betrokkenheid en belangstelling groot is voor haar werk.

 

Huidige bestuurssamenstelling

Momenteel bestaat het bestuur uit Fer Koolen (voorzitter), Thieu van Lier (secretaris / penningmeester), Frans Boonen (werkgroep Verenigingen), Fons Timmermans (werkgroep Buitengebied), Jan Peeters (werkgroep Wonen en woonvoorzieningen), Theo van den Berkmortel (communicatie en pr) en Corrie Koolen (werkgroep Wonen en woonvoorzieningen).

Interesse in het werk van de Dorpsraad? Kijk op www.dorpsraadell.nl Ook kunt u informeren bij één van de huidige bestuursleden of een mailtje sturen aan secretariaat@dorpsraadell.nl