Dorpsraad Ell

Kom wandelen met de Dorpsraad!

Wandelknooppunt

De inwoners van Ell krijgen een mooie kans om hun mening over het beheer van vooral het buitengebied te geven. Daarbij kunnen knelpunten rondom groenonderhoud in en rondom het dorp aan de orde komen. Ook andere kwesties, zoals het onderhoud van recreatieve voorzieningen, speelterreinen en ongewenste verkeerssituaties kunnen aan bod komen. Verder zal het wandelnetwerk met de knooppunten aan bod komen tijdens deze activiteit. Vertrek is op zondagochtend 5 juni om 10.00 uur. Stevige schoenen en aangepaste kleding, die hoort bij de weersgesteldheid, worden aanbevolen. Startpunt is café de Prairie in Ell. We zijn uiterlijk om 12.00 uur weer terug.

Knooppunten

Binnen de gemeente Leudal ligt ruim 160 kilometer aan knooppunten en wandelpaden. Het wandelnetwerk is opgebouwd uit 150 wandelknooppunten. Deze wandelknooppunten kun je aaneenknopen tot een eigen wandelroute. Je bepaalt zelf hoe lang je wandelroute wordt en wat je wilt zien onderweg. We bezoeken de directe omgeving van het dorp Ell. Onder andere gaan we naar het Heijkersbroek, Tungelroyse beek en de Ellerschans. Kortom een schitterende activiteit door de fraaie natuur.

Meer zelf doen?

Steeds meer gemeenten dragen het beheer van delen van de openbare ruimte over aan bewoners of bedrijven. Door bezuinigingen bij gemeenten is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Vooral het stimuleren van de onderlinge betrokkenheid van gebruikers van de openbare ruimte wordt daarbij geroemd. Ook binnen de gemeente Leudal wordt dit op diverse plaatsen al toegepast. Wij willen graag uw visie hierover horen! De werkgroep buitengebied van de Dorpsraad Ell gaat er voor zorgen dat iedereen zijn of haar mening kan geven. Naast de leden van de werkgroep, zullen ook bestuursleden van de Dorpsraad meegaan. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich niet aan te melden.

Knelpunten verzamelen

De dorpsraad zal tijdens de wandeltocht informatie verzamelen over knelpunten die we dan tegen komen.  Al deze informatie zal de werkgroep via een rapportje naar de gemeente en andere beheerders van het buitengebied sturen.