Dorpsraad Ell

Beurs: Leren omgaan met dementie

dementie3Op zondag 9 november is er voor het eerst een beurs in Ell waarbij dementie als thema centraal zal staan. De beurs is zeker niet alleen voor de inwoners van Ell, maar voor de gehele regio. U bent van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. In navolging van de vorig jaar oktober zeer succesvolle georganiseerde Vitaliteitbeurs, is deze beurs vooral bedoeld om iedereen uitgebreider te informeren over dementie. Dementie komt zeker niet alleen voor bij ouderen, ook jonge volwassenen kunnen hier mee geconfronteerd worden. Tijdens de informatiemarkt presenteren diverse organisaties en instellingen die nauw betrokken zijn bij zorg rondom dementie zich. Daarnaast hebt u volop gelegenheid om vragen aan deskundigen te stellen, brochuremateriaal te bekijken en mee te nemen en ervaringen met anderen uit te wisselen. De bijzondere beurs is een initiatief van de Dorpsraad Ell, in nauwe samenwerking met de Seniorenvereniging en de Zonnebloem. Door een eenmalige subsidie van de gemeente Leudal, kan de toegang gratis aangeboden worden. Een vrijwillige bijdrage is welkom, de giften zullen ingezet worden voor een volgende soortgelijke activiteit.

Verdwalen in de wereld van dementie

Zo kunt u bijvoorbeeld ook de aangrijpende film ‘Gebroken vlinder’ bekijken over een jongdementerende vrouw. Verder zal sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats, werkzaam als verpleeghuisarts, wetenschapper, docent en adviseur meerdere malen een lezing verzorgen. Zij is altijd al een voorloper geweest. Zo heeft zij in 1983, geheel op eigen kracht, de eerste dagopvang voor ouderen in Nederland opgezet. Haar lezing is een eye-opener voor mantelzorgers, verzorgenden, artsen en bestuurders. Deze lezing zorgt vrijwel direct voor herkenning en bovenal inzicht in denken en handelen van alle betrokkenen. Ook Kees Spapens, werkzaam sinds 1983 in de ouderenpsychiatrie en zoon van een dementerende vader, zal een interessante lezing verzorgen.

Maak het zelf mee!

Dementie is een ingrijpende ziekte. Het is vaak lastig te doorgronden wat er allemaal gebeurt met iemand die dementie krijgt en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Deze beurs wil daar een antwoord op geven. Zo is er een belevingsbus van Into D’ mentia aanwezig. De simulatie / beleving vindt plaats in een mobiele cabine. In de cabine is een ruimte gebouwd waar de bezoeker een dag uit het leven van iemand met dementie meemaakt. Dit duurt ongeveer 15 minuten en kan door een beperkt aantal mensen meegemaakt gaan worden. Vooraf aanmelden is dan ook noodzakelijk. Er is ook een nagesprek voor de deelnemers. We informeren u binnenkort hoe u zich vooraf kunt aanmelden.

Unieke informatiemarkt

Uit heel Midden-Limburg zijn er instellingen aanwezig die u informatie kunnen geven aan gerelateerde dementie problematiek. Vanzelfsprekend bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen. Noteer de datum alvast in uw agenda. Op dit moment nemen onder andere deel; Groene Kruis Thuiszorg, Synthese Mantelzorgondersteuning, Zorgboerderijen Ingelshof en de Port, Herbergier, WMO-loket gemeente Leudal, Trajectbegeleiding hulp bij Dementie, Wuzzi Alert Alarmopvolgingssysteem via GPS, Leefstijlmonitoring / caring home, MET GGZ, Behandelaren voor mensen met een dementie, Alzheimerstichting Nederland, Medipoint thuiszorgwinkel, Land van Horne met behandelteam, Ledenorganisatie Groene Kruis de zorggroep, Dementiewinkel Anneke van der Plaats, Gespecialiseerde thuisbegeleiding, Palliatieve zorg.

Meer weten welke bedrijven of organisaties zich tijdens deze beurs presenteren en zo laten zien hoe zij u kunnen ondersteunen? Of het dagprogramma met de tijden van de activiteiten? Kijk begin november op www.dorpsraadell.nl