Dorpsraad Ell

Welkom op de Jaarvergadering Dorpsraad Ell

Op donderdag 24 oktober is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarin een presentatie plaatsvindt met een terugblik op 2012/2013.

U krijgt informatie vanuit de vier werkgroepen, het financieel verslag en het werk van de AED projectgroep. Ook worden de toekomstplannen van de Dorpsraad duidelijk gemaakt. Verder zal er door een vertegenwoordiger van de gemeente Leudal verteld worden over de stand van zaken van het gemeenschapshuis. Aan bod komt ook de naderende krimp en de gevolgen daarvan voor de Eller verenigingen. Een variatie van onderwerpen dus! Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom!