Dorpsraad Ell

Geslaagde bijeenkomst verkeersveiligheid Ell

Zwaarverkeer

Zwaar verkeer in Ell maakt gebruik van trottoir

De werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell heeft het initiatief genomen om op maandag 17 december een ontmoetingsavond te organiseren. Doel is om de verkeersproblematiek onder de aandacht te krijgen en te zoeken naar oplossingen. De opkomst was erg groot. In de zaal waren ruim 70 inwoners van vooral de Sebastiaanstraat, Antoniusstraat & verontruste ouders van kinderen die regelmatig gebruik maken van de Ellerbrug.

Verkeersdeskundigen

Wim Dirks had de leiding tijdens deze bijeenkomst en is vanuit de Provincie Limburg vertegenwoordiger van ROVL (= regionaal overleg verkeersveiligheid Limburg). Vanuit de gemeente Leudal, was er wethouder Mart Janssen en Peter Stevens beleidsmedewerker verkeer. Ook de Politie Limburg-Noord, Basiseenheid Leudal/Maasgouw was met drie man sterk aanwezig. Ook de bestuursleden van de Dorpsraad hadden een luisterend oor voor de problematiek.

Draagvlak voor aanpak

Tijdens deze avond werden de problemen duidelijk gemaakt aan de vertegenwoordigers van de gemeente Leudal. Begrijpelijkerwijs liepen de emoties soms hoog op. De wethouder zegde toe om een onderzoek te verrichten om te kijken of het haalbaar is om een tijdelijke noodverlichting op de Ellerbrug te plaatsen. Een ander resultaat is dat er een werkgroep aan de slag gaat van maar liefst elf bewoners, vertegenwoordigers van de Dorpsraad en Wim Dirks van ROVL. Door deze groep zal een plan worden opgesteld en aan de gemeente worden voorgelegd. In het nieuwe jaar zullen we u verder informeren over de samenstelling van de werkgroep en de voortgang. Naar verwachting is er in het voorjaar van 2013 een eerste visie gereed.