Dorpsraad Ell

Bijeenkomst over verkeersveiligheid in Ell

verkeersveiligheidDe werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell heeft het initiatief genomen om op maandag 17 december een ontmoetingsavond te organiseren. Doel is om de verkeersproblematiek onder de aandacht te krijgen en te zoeken naar oplossingen. De bijeenkomst is in café ‘de Prairie’, aanvang 19.00 uur.

Deelnemers

zijn de inwoners van de Sebastiaanstraat, Antoniusstraat, verontruste ouders van kinderen die regelmatig gebruik maken van de Ellerbrug, bestuursleden van de Dorpsraad, een vertegenwoordiger van ROVL (= regionaal overleg verkeersveiligheid Limburg), wethouder Mart Janssen en ambtelijke ondersteuning van verkeer van de gemeente Leudal. Ook andere geïnteresseerden, zoals bijvoorbeeld bewoners van de Laagstraat en de Baldersstraat zijn van harte welkom.

 Laat je horen

Het is de bedoeling dat deze avond de problemen duidelijk worden gemaakt aan de vertegenwoordigers van de gemeente Leudal. Dit moet als resultaat hebben dat er actie wordt ondernomen. Als vervolg gaat er een werkgroep aan de slag van ± 10 bewoners, en een vertegenwoordiger van de Dorpsraad onder leiding van Dhr. W. Dirks van ROVL.

Meer weten?

Bel met Liesbeth Bidlot van de werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell, telefoonnummer 0495 – 552983. U kunt uw vragen ook sturen aan secretariaat@dorpsraadell.nl