Dorpsraad Ell

Grote zorgen over verkeersveiligheid in Ell

De Dorpsraad Ell heeft afgelopen week, via een brief, aandacht gevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders, Fracties en de Gemeenteraad van de gemeente Leudal. Aanleiding is de zorg, binnen het dorp, rondom de verkeerssituatie op de Ellerbrug en ook in de Sebastiaanstraat en Antoniusstraat. Verkeersveiligheid gaat ons allen aan. Gaan hierin dingen mis of vinden er ongevallen plaats dan zijn reacties van betrokkenen of omwonenden vaak heftig. Begrijpelijk. Al meer dan een jaar zijn er regelmatig klachten over de verkeersveiligheid, vooral vanuit de ouders van de schoolgaande jeugd.

ellbrugFietsers op de Ellerbrug

Tijdens de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad kwamen ook ouders van de schoolgaande jeugd aan het woord. De kinderen die naar school fietsen in Heythuysen moeten over de Ellerbrug. Ook zijn er jongeren uit zowel Ell als Kelpen-Oler die bij (sport)clubs in de beide dorpen actief zijn. Langs de op- en afritten is totaal geen verlichting en de weg is er smal. Vooral ’s morgens, in het najaar en de winter, levert dat veel gevaarlijke situaties op waarbij kinderen regelmatig de berm worden ingereden door vrachtwagens en landbouwverkeer, maar ook personenauto's. Ouders vragen zich af of er eerst echte ongelukken moeten gebeuren voordat er maatregelen worden genomen. Vorig jaar hebben ouders, ondersteund door de dorpsraad, een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Behalve een ontvangstbevestiging is hierop, voor zover wij weten, nog geen actie ondernomen. Wel zijn er begin oktober betonnen grastegels voor de versteviging van de beide bermen gelegd. Dit is een verbetering voor het gemotoriseerd verkeer. Voor de fietsers heeft dit een averechtse werking!

Zwaar sluipverkeer

Het tweede punt is de situatie in de Sebastiaanstraat en Antoniusstraat. Bewoners klagen over zwaar sluipverkeer. Dit geeft de nodige verkeers- en geluidshinder. De werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen heeft een enquête over de verkeersveiligheid/verkeersoverlast in deze straten afgerond, uitgewerkt en aangeboden aan de gemeente. Binnenkort start een traject van overleg van bewoners, wethouder en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) om te zoeken naar oplossingen. Als dorpsraad willen we graag de situatie rond de Ellerbrug hierin mee nemen. Uiteraard hopen wij dat dit succes zal hebben en dat er oplossingen gevonden worden om te komen tot een veilige situatie.

Concrete actie

De Dorpsraad heeft in haar brief om een tweetal maatregelen verzocht, dit om de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers) op de Ellerbrug beter te beschermen.

  1. Een noodvoorziening, bestaande uit verlichting aan beide zijden van de Ellerbrug en liefst ook op de brug, die binnen zeer korte tijd gerealiseerd kan worden en daardoor snel kan zorgen voor meer veiligheid voor onze schoolgaande jeugd e.a.
  2. Opstart van een procedure om te komen tot een definitieve oplossing, te beginnen met het reserveren van de nodige financiële middelen in de begroting.

De Dorpsraad hoopt op een spoedige oplossing voor deze noodkreet, namens de bezorgde ouders en de bewoners van de Sebastiaanstraat en Antoniusstraat.