Dorpsraad Ell

Persbericht dorpsraad Ell

Op weg naar nieuwe dorpsraad in Ell

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de realisatie van een dorpsraad in Ell. Inmiddels hebben zich een kleine 30 personen beschikbaar gesteld om actief deel te nemen aan de verschillende werkgroepen. Om de wensen van de inwoners van Ell goed in beeld te krijgen is het plan opgevat om te starten met het opstellen van een Dorpsomgevingsplan (DOP) voor Ell. Dit plan bevat een visie op de toekomstige leefbaarheid van Ell voor de duur van 10 tot 15 jaar. Daarnaast is onlangs ook de website www.dorpsraadell.nl in de lucht gegaan.

Website online

Vanaf 19 juli is de website voor de Dorpsraad Ell in de lucht. Het doel van deze site is het ondersteunen van de dorpsraad bij de werkzaamheden, het informeren van de bewoners van Ell over allerhande zaken en het verzamelen van informatie, meningen en wensen. De dorpsraad hecht veel waarde aan de inbreng van zoveel mogelijk inwoners om te praten over de toekomst van het dorp.

Werkgroepen en dorpsraad

Een viertal werkgroepen zijn al geformeerd om te werken aan thema’s, die verwerkt gaan worden in het dorpsomgevingsplan. Het gaat om de volgende werkgroepen; Wonen en woonvoorzieningen, Gemeenschapshuis, Buitengebied en Verenigingen. De voorlopige samenstelling van de dorpsraad bestaat uit; Fer Koolen (voorzitter), Silvia Vaessen-v.d. Eertwegh (secretaris), Frans Boonen (werkgroep Verenigingen), Thieu van Lier (werkgroep Gemeenschapshuis), Fons Timmermans, Corrie Koolen en Jan Peeters (werkgroep Wonen en woonvoorzieningen), Theo van den Berkmortel (Communicatie en PR), Vacature (werkgroep Buitengebied), Vacature (penningmeester).

Installatie dorpsraad

Op maandag 29 oktober wordt de nieuwe dorpsraad in Ell feestelijk geïnstalleerd. Dit gebeurt om 20.00 uur in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. Alle inwoners van Ell zijn hierbij van harte welkom!