Dorpsraad Ell

Persbericht 16-05-2008: Speeltoestellen

Datum: 16 mei 2008

Hoe moet de speelruimte er in Ell uit gaan zien?

De werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell heeft afgelopen week een brief gezonden aan de leerlingen van basisschool de Verrekijker. In Ell zijn er op dit moment twee speelveldjes. Het gaat om speelvelden in de Molenveldweg en de Kunnebeemd. De werkgroep vraagt aan de leerlingen onder andere ‘Wat vinden jullie goed aan de huidige inrichting van de speelvelden en wat zouden jullie anders willen zien?’. De leerlingen worden verzocht om hun ideeën uiterlijk 26 mei op school in te leveren. De werkgroep zal eind mei tijdens het overleg met de gemeente de ideeën dan overhandigen.

Aanleiding

De gemeente Leudal is bezig om een nieuw speelruimtebeleid op te stellen voor alle speelvelden die binnen de gemeente liggen. De komende tijd zullen er mogelijk uit veiligheidsredenen speeltoestellen verwijderd gaan worden. Voor de herinrichting hiervan zal de gemeente eerst een nieuw speelruimtebeleid gaan opstellen. Eerst gaat de gemeente een lijst opstellen van alle speelvelden met wat daarin nu te vinden is én wat er zeker in thuis hoort. Hierna gaan ze in gesprek met alle dorpsraden. De werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell, kunnen dan ook hun mening geven. Vervolgens zal er een voorstel-plan worden gemaakt, dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Als alles volgens plan verloopt zullen in 2009 de plannen uitgevoerd gaan worden.

Trapveldjes

Deze speelvelden worden door de kinderen in Ell veel gebruikt, dat is ook de reden waarom de werkgroep de mening hierover is gaan vragen. De volgende vragen zijn aan de leerlingen voorgelegd.

  • Wat vinden jullie goed aan de huidige inrichting van de speelvelden en wat zouden jullie anders willen zien?
  • Hoe zouden jullie de speelvelden graag ingericht zien? Misschien hebben jullie wel leuke ideeën hiervoor. Laat jullie fantasie de vrije loop en teken de velden opnieuw in.
  • Laat ook jullie ouders meedenken over de mogelijkheden en ideeën opschrijven.

De werkgroep wil geen verwachtingen wekken. Dit benadrukt de werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen heel nadrukkelijk. Haar rol is om de ideeën/wensen te overhandigen aan de Gemeente Leudal. Dit wil niet zeggen dat deze ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. De brief wordt besloten met de zin “Maar we proberen het best mogelijke eruit te halen voor jullie!”

Dorpsraad Ell

Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen