Dorpsraad Ell

Persbericht 18-05-2008: peiling LOG

PEILING DOOR DORPSRAAD ELL IN VERBAND MET VESTIGING MEGA VARKENSBEDRIJF EN GEVOLGEN WONINGBOUWPLAN STEENENBAMPT

De Dorpsraad Ell gaat deze week een peiling onder inwoners van Ell uitvoeren. De reden is dat de gemeenteraad van Leudal deze maand een cruciale beslissing neemt over het landbouwontwikkelingsgebied (Log), zoals dit komt nabij de dorpskern van Ell. Binnen een Log kunnen mega-veebedrijven zich vestigen en er is een concreet plan voor de nieuw vestiging van zo'n megavarkensbedrijf op de Hunnissenstraat ongenummerd aan de rand van het Log. Omdat er sprake is van een beslissende fase, wil de Dorpsraad graag de mening peilen onder de inwoners van Ell. De Dorpsraad is niet tegen ontwikkeling van de intensieve veehouderij, maar de leefbaarheid van het dorp mag hierdoor niet in het geding komen. Zo vindt de Dorpsraad dat de begrenzing van het Log het woningbouwplan Steenenbampt niet mag frustreren. Niet doorgaan van Steenenbampt heeft ook gevolgen voor de voorzieningen en verenigingsleven in de toekomst in Ell. Te denken valt daarbij aan extra snelle vergrijzing. Ook moet er, vooraf, een oplossing worden bedacht voor de negatieve effecten die te verwachten zijn betreffende de verkeersintensiteit vanuit het Log. De inwoners ontvangen een huis aan huis verspreide peiling, waarbij de keuze is uit een drietal stellingen. De peiling wordt vóór zondag 25 mei opgehaald door (werkgroep)leden van de Dorpsraad.

Dorpsontwikkelingplan

Vorige maand werd tijdens een openbare bijeenkomst het dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Ell tot 2020 vastgesteld. Een citaat daaruit: log (landbouwontwikkelingsgebied): De afstand tussen de dorpskern en het Log is te klein en tast de leefbaarheid in het dorp in ernstige mate aan. Deze afstand moet wettelijk minimaal 400 mtr zijn gemeten vanaf fase 1, 2 en 3 van Steenenbampt. Hieraan wordt nu niet voldaan. De voorkeur gaat uit naar een grens van de Koelstraat over de Hunnissenstraat langs de tuinderkassen in een rechte lijn naar de A2. Tot zover een citaat uit het DOP. Het volledige DOP is te lezen op de site www.dorpsraadell.nl (via Documenten => Dorpsraad). Daar is ook het Eindadvies werkgroep buitengebied te downloaden en/of bekijken. Deze documenten zijn onlangs ook verstuurd naar de gemeente Leudal, Provincie Limburg en de reconstructiecommissie Noord- en Midden Limburg.

Stellingen

De inwoners hebben de keuze uit een drietal stellingen:

  1. Ik ben tegen de komst van het Log volgens de huidig voorgestelde begrenzing, en sta achter de visie zoals deze in het DOP Ell 2008 beschreven staat.
  2. De komst van het Log moet door kunnen gaan volgens de huidig voorgestelde begrenzing. Ik besef dat dit gevolgen kan hebben voor de komende fases van woningbouwplan Steenenbampt.
  3. Ik heb te weinig informatie om een goed standpunt te kunnen bepalen.

De uitkomsten van deze huis aan huis verspreide peiling zullen door de Dorpsraad worden aangeboden aan de raadsleden en aan B en W van Leudal.