Dorpsraad Ell

Persbericht 13-03-2008: Presentatie Concept Dop Ell

Datum 13 maart 2008

PRESENTATIE CONCEPT DORPSOMGEVINGSPLAN (DOP) ELL

Op dinsdag 15 april wordt het concept Dorpsomgevingsplan (DOP) voor Ell gepresenteerd door de Dorpsraad Ell. Dit plan bevat een visie op de toekomstige leefbaarheid van Ell voor de duur van 5 tot 10 jaar. Dit gebeurt om 20.00 uur in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarin de presentatie plaatsvindt. Alle inwoners van Ell zijn hierbij van harte welkom!

Werkgroepen en bestuur

Een aantal werkgroepen zijn vorig jaar geformeerd om te werken aan thema’s, die verwerkt gaan worden in het dorpsomgevingsplan. Het gaat om de volgende werkgroepen; Wonen en woonvoorzieningen, Gemeenschapshuis en Verenigingen. De visie van het concept Dorpsomgevingsplan is ontstaan uit eerdere bijeenkomsten, die in de afgelopen maanden gehouden zijn. Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit 8 personen. Momenteel zijn er zo’n 30 tal mensen betrokken bij de Dorpsraad, zodat je best mag spreken over een goede afspiegeling van de bewoners van het kerkdorp Ell.

Samen delen

De Dorpsraad Ell ziet graag dat mede dankzij haar inzet de leefbaarheid in Ell verbeterd c.q. behouden blijft. Dit kan alleen als u aan ons laat horen wat u nog nodig vind om dit te bereiken. Het bewust worden van de problemen die de veranderende samenleving met zich mee brengt kan voor u aanleiding zijn om samen met de Dorpsraad deze signalen door te geven aan eenieder die zich betrokken voelt.

Wij zijn er voor U!

Wensen, ideeën en signalen uit de Eller samenleving worden opgepakt en gecoördineerd. De Dorpsraad is dus een coördinatiepunt waarbij de brug van communicatie tussen burgers en (lokale) overheid en vice versa verkleind wordt. Hierbij dient eenieder zijn verantwoordelijkheid te kennen en te nemen. De maatschappij verandert met de jaren. Daarmee is de sociale samenhang en betrokkenheid nog meer wenselijk geworden.