Dorpsraad Ell

Persbericht 09-04-2008: Presentatie Concept Dop Ell

Datum 9 april 2008

PRESENTATIE CONCEPT DORPSONTWIKKELINGSPLAN (DOP) ELL

Op dinsdag 15 april wordt het concept Dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Ell gepresenteerd door de Dorpsraad Ell. Dit plan bevat een visie op de toekomstige leefbaarheid van Ell voor de duur van 5 tot 10 jaar. Dit gebeurt om 20.00 uur in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarin de presentatie plaatsvindt. Alle inwoners van Ell zijn hierbij van harte welkom!

Programma:

  • Presentatie DOP. U kunt de tekst ook aanvragen via telefoonnummer 06 - 30131538 (Sylvia Vaessen-v.d. Eertwegh, secretaris Dorpsraad). Wij zorgen er dan voor dat u een exemplaar van het DOP ontvangt. Wij adviseren u om vooraf het DOP te lezen, zodat u met gerichte vragen, op- of aanmerkingen kunt komen.
  • Rondje actuele zaken, zoals;
    • stand van zaken over bouwplannen Steenenbampt,
    • in het kader van de reconstructie is in de omgeving van Ell een gebied aangewezen als een landbouwontwikkelingsgebied (LOG).
  • Rondvraag

Werkgroepen en bestuur

Een aantal werkgroepen zijn vorig jaar geformeerd om te werken aan thema’s, die verwerkt zijn in het dorpsontwikkelingsplan. Het gaat om de volgende werkgroepen; Wonen en woonvoorzieningen, Gemeenschapshuis en Verenigingen. De visie van het concept Dorpsontwikkelingsplan is ontstaan uit eerdere bijeenkomsten, die in de afgelopen maanden gehouden zijn. Naast het bestuur, zijn er zo’n 30 tal mensen betrokken bij de Dorpsraad. Je mag daarom best spreken over een goede afspiegeling van de bewoners van het kerkdorp Ell. Als Dorpsraad hebben we mogen ervaren dat de betrokkenheid en belangstelling groot is voor het dorpsontwikkelingsplan.

Wij zijn er voor U!

De Dorpsraad Ell ziet graag dat mede dankzij haar inzet de leefbaarheid in Ell wordt verbeterd c.q. behouden blijft. Dit kan alleen als u aan ons laat horen wat u nog nodig vindt om dit te bereiken. Het bewust worden van de problemen die de veranderende samenleving met zich mee brengt kan voor u aanleiding zijn om samen met de Dorpsraad deze signalen door te geven aan eenieder die zich betrokken voelt. Wensen, ideeën en signalen uit de Eller samenleving worden opgepakt en gecoördineerd. De Dorpsraad is dus een coördinatiepunt waarbij de brug van communicatie tussen burgers en (lokale) overheid en vice versa verkleind wordt.

klik hier voor het DOP (PDF-formaat)

klik hier voor het eindadvies Werkgroep Buitengebied (PDF-formaat)