Dorpsraad Ell

Convenant dorpsraden en Gemeente Leudal

Op 29 november 2007 vindt in zaal Geraats in Grathem het dorpsradenoverleg (DOL) plaats. Deze vergadering staat in het teken van de ondertekening van het convenant tussen de dorpsraden en de Gemeente Leudal.

Secretariaat: p/a Sportlaan 2, 6096 BT Grathem

tel. 453995

Email: ina.pennekamp@planet.nl

Aan de besturen van de Dorpsraden in de Gemeente Leudal,

Hierbij de agenda van de DOL-vergadering op 29 november 2007 in zaal Geraats op de Markt in Grathem. Aanvang: 20.00 uur. (aan de achterzijde van zaal Geraats is voldoende parkeerruimte aanwezig).

Omdat dit een speciale vergadering is, die in het teken staat van de ondertekening der convenanten rekent het College van B&W erop, dat de voltallige besturen van de Dorpsraden aanwezig zijn.

Denkt u eraan dat u vóór 14 november een opgave doet met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?

Agenda:

  • Opening door voorzitter dorpsraad Grathem
  • Rondje Dorpsraden waar men lopende/belangrijke activiteiten onder de aandacht kan brengen

(Graag beknopt gezien de verdere planning van de avond).

  • Het onderwerp voor de volgende vergadering zou kunnen zijn: Subsidie bij de uitvoering van het dorpsontwikkelingsplan. Omdat dit gedeeltelijk uit zowel de WMO als van de Provincie komt, kan Peter Vennekes ons daar dan mogelijk meer over komen vertellen.
  • Vaststelling data volgende vergadering(en)
  • Toespraak Burgemeester Verhoeven
  • Spreker namens de VKKL
  • Ondertekening van de convenanten
  • Sluiting

Hierna volgt onder het genot van een drankje nog een gezellig samenzijn.

Notitie bij punt 4:

Tijdens de laatste bijeenkomst is gevraagd om niet zo vaak meer te vergaderen. Hierover is echter geen besluit genomen. Wilt u allen intern vooraf overleggen wat de wensen/mogelijkheden voor 2008 zijn, zodat hierover alleen maar gestemd hoeft te worden.

Kiezen wij voor a). 4 vergaderingen of b). 3 vergaderingen in 2008?

Bij 4 vergaderingen worden de volgende data voorgesteld (steeds op de maandag):

14 januari, 14 april, 7 juli, 6 oktober.

Bij 3 vergaderingen (steeds op de maandag):14 januari, 2 juni en 6 oktober.

Overleg tevens wie een vergadering kan/wil organiseren, waarbij de voorkeur uitgaat naar die Dorpsraden waar we nog niet geweest zijn.

Secretaris Dorpsraad Grathem,

Ina Pennekamp