Dorpsraad Ell

Informatiebijeenkomst Gemeente Leudal

De gemeente Leudal organiseert op maandag 3 december 2007 om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in Café Zaal de Prairie in Ell.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Ontwikkelingen van uitbreidingsplan Steenenbampt (toegelicht door wethouder mr. A.J.M Walraven)
  • Wet geurhinder en veehouderij en gevolgen daarvan voor Steenenbampt (toelichting door de heer ir. R. Wilms)
  • Stand van zaken milieueffectrapportage (mer) Van Rooij Hunnissenstraat ong. te Ell. (toegelicht door de heer dr. F.P.C.L. Tonnaer van Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht).

Tevens zullen de wethouders Piet Verlinden en Hen Sleven aanwezig zijn.

De gemeente nodigt iedereen van harte uit om de informatiebijeenkomst bij te wonen.