Dorpsraad Ell

Hart voor Leudal

Dorpsraad Ell achter project “Hart voor Leudal”

 

Hart voor LeudalWist u dat er wekelijks ruim 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis getroffen worden door een plotselinge stilstand in de bloedsomloop? In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. De gemeente Leudal heeft in haar lokaal gezondheidsbeleid als beleidsvoornemen opgenomen om te komen tot een dekkend netwerk van AED’s binnen alle kernen in de gemeente, inclusief een daarbij behorend netwerk van vrijwilligers. Het project heeft als werknaam de passende titel Hart voor Leudal, meegekregen. De Dorpsraad Ell ondersteunt dit project van harte! Met dit bericht willen wij u wat verder informeren.

 

De inzet van vrijwilligers moet in Noord- en Midden-Limburg 200 overlijdensgevallen bij een circulatiestilstand (stilstand van de bloedsomloop) voorkomen. Getrainde vrijwilligers krijgen straks een SMS van de Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord (RAVLN) op het moment dat ook een ambulance uitrukt. Op het moment dat bij de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) melding wordt gemaakt van een (mogelijke) reanimatie wordt niet alleen de ambulance op pad gestuurd maar worden ook burgers met een reanimatie- en/of een AED bedienerdiploma op pad gestuurd. Een automatische externe defibrillator (kortweg AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Voor bediening van een AED bestaan speciale cursussen.

 

U wilt zich wel inzetten als vrijwilliger maar u beschikt nog niet over de benodigde papieren? Stuurt u dan een e-mail naar hartvoorleudal@leudal.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt dan t.z.t. informatie over de mogelijkheden tot het volgen van een cursus.

 

Natuurlijk kunt u ook meer informatie krijgen bij één van de bestuursleden van de Dorpsraad Ell. Het is prettig als u zich in elk geval ook bij hen zou aanmelden. Spreek hen er gerust op aan! Een e-mail zenden kan ook via secretariaat@dorpsraadell.nl.

Klik hier voor een digitale folder over dit project, met meer informatie. Dorpsraad Ell hoopt op een goede respons!