Dorpsraad Ell

Inloophuis Ell op site van “kern met pit”

Wat is Kern met pit?

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert ieder jaar weer de wedstrijd Kern met Pit. Via de wedstrijd kunnen bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Als dat lukt, ontvang je het predikaat Kern met Pit en € 1.000,--. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep een extra prijs van € 1.500,-- en de trofee. Deze trofeewinnaars kunnen meedingen naar de nationale ‘Gouden Kern met Pit’.

Geef een reactie!

De Dorpsraad heeft samen met de Seniorenvereniging een enquête gehouden onder ouderen over hun woonwensen in de toekomst. Hieruit kwam onder anderen dat men erg graag in Ell zou willen blijven wonen maar dat er een aantal voorzieningen in het dorp zelf ontbreken. Een belangrijk gemis is een goede ontmoetingsplek met een eetpunt. Hieruit is het project Inloophuis met eetpunt in Ell ontstaan.

De Dorpsraad heeft het project ” Inloophuis met eetpunt” aangemeld voor deze wedstrijd in de hoop hiermee geld in te zamelen voor de exploitatie.

Via de site “kern met pit” is het mogelijk om een reactie te geven. De Dorpsraad roept iedereen nadrukkelijk op, om dit te doen!

Meer weten?

Kijk op http://www.kernmetpit.nl/Projecten/132372.aspx?t=Inloophuis%20Ell%20