Dorpsraad Ell

Aanpak overlast grijze eekhoorn

Sinds dit najaar is een verbod op het houden van exotische eekhoorns van kracht. Het is dan niet langer toegestaan om onder meer de Pallas' eekhoorn te houden of te importeren. De Pallas' eekhoorn werd 12 jaar geleden voor het eerst gezien in Weert. Enkele dieren waren bij een handelaar uit een kooi ontsnapt en sindsdien hebben ze zich vermeerderd.

Het verbod moet voorkomen dat de Nederlandse rode eekhoorn wordt verdrongen door uitheemse soorten. In Engeland is dat al gebeurd. Behalve de Pallas' eekhoorn staan ook de grijze eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn op de verboden lijst. Vaak geven ze ook overlast omdat ze onder de pannen komen en zich een weg naar binnen knagen.

Binnen het dorp Ell, is vastgesteld dat er al tussen de 110 en 150 grijze eekhoorns leven en overlast bezorgen.

De Gemeente Weert en Leudal gaan, op last van staatssecretaris Bleker, actie ondernemen om deze eekhoorn te vangen. Maar zij hebben hierbij de hulp nodig van de inwoners. U kunt melden waar er eekhoorns /eekhoornnesten gezien zijn. Ook als U er geen last van heeft. Binnenkort zal ook de gemeente komen met meer informatie over dit onderwerp.

Meldt bij gemeente als u de Grijze eekhoorn ziet ! 

Wanneer u een melding wilt maken van zaken die betrekking hebben op bovengenoemde diersoorten, dan kan dit via het centrale meldnummer van de gemeente Leudal.

Het telefoonnummer hiervan is 0475 - 85 90 00.
Dit meldpunt is telefonisch bereikbaar op:

  • maandag t/m woensdag van 08:30 - 17:00 uur
  • donderdag van 08:30 - 19:00 uur
  • vrijdag van 08:30 - 13:00 uur

De gemeente kan dan maatregelen nemen.