Dorpsraad Ell

Gezamenlijke glasvezel verenigingenactie in Ell

Zoals bekend wordt er mogelijk in Ell glasvezelkabel aangelegd. Het bedrijf Reggefiber, wat de aanleg gaat verzorgen, heeft als promotiestunt een verenigingenactie uitgeschreven. Voor elke aansluiting die via een vereniging is aangemeld krijgt die vereniging € 10,--. De voorwaarde is dat de 30 % deelnamegrens in het dorp gehaald wordt. De Dorpsraad Ell, heeft het initiatief genomen om deze actie met alle verenigingen samen te doen. Dit idee is voorgelegd aan de Eller verenigingen en ruim twintig verenigingen hebben hier positief op gereageerd. De dorpsraad zal huis aan huis een brief over deze verenigingenactie verspreiden.

Samen in actie komen

De dorpsraad wil met haar coördinerende rol voorkomen, dat er in een week vele verenigingen langs de deur komen. Ook zijn er veel gezinnen die aangesloten zijn bij meerdere clubs en het daardoor wellicht moeilijk vinden om te kiezen. Concurrentie tussen de verenigingen moet voorkomen worden, aldus de dorpsraad. Het idee om deze actie met alle verenigingen samen te doen werd immers breed gedragen. Binnen de bebouwde kom krijgen de inwoners een brief, met inschrijfformulier, met daarin een code. Indien men voor glasvezel kiest en dit formulier gebruikt ondersteunen de deelnemers de gezamenlijke Eller verenigingen. Men hoeft zelfs daarvoor het dorp niet uit! Het ingevulde formulier kan in de speciale bus bij de Spar of in de brievenbus bij Fer Koolen, Seringenstraat 11 te Ell ingeleverd worden. De dorpsraad zorgt er dan voor dat de inschrijving op de juiste plek komt. Iedereen is geheel vrij, in zijn of haar keuze voor wel of geen glasvezel. Uiteraard geldt dat ook in de keuze voor een van de vijf aanbiedende providers. Voor iedere aanmelding die via een code binnenkomt, wordt door Reggefiber € 10,-- overgemaakt aan de gezamenlijke Eller verenigingen. Het geld komt bij elkaar in een pot bij de dorpsraad en later wordt in overleg met alle verenigingen bekeken wat er mee gaat gebeuren voor het verenigingsleven van het dorp Ell als geheel. 

Buitengebied verhaal apart

In het buitengebied van Ell is helaas geen glasvezel gepland. Reggefiber heeft aangegeven, als voldoende mensen in een gebied zich aanmelden, specifieke gevallen te bekijken. Voor mensen in de kernen geldt een afnameverplichting wanneer men zich aanmeldt. Echter wanneer bewoners in het buitengebied zich aanmelden, hoeven deze pas definitief te beslissen als Reggefiber besluit de glasvezel daadwerkelijk te willen aanleggen. Dus voor mensen in het buitengebied zitten er geen verplichtingen aan vast! Op diverse plekken in het buitengebied ontstaan initiatieven van groepjes bewoners om gezamenlijk aan te melden voor glasvezel om zo de kans te vergroten dat het ook gerealiseerd wordt. De werkgroep buitengebied van de dorpsraad zal dit ook via een mailing kenbaar maken bij de buitengebied bewoners. Reggefiber heeft aangegeven, dit van geval tot geval te bekijken. Ook hier geldt natuurlijk "samen staan we sterk". Zeker groepjes huizen aan de rand van het dorp maken kans.