Dorpsraad Ell

Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen (inloophuis) genomineerd

2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In het kader hiervan wil de gemeente Leudal op een bijzondere manier, middels het uitreiken van de ‘Vrijwilligersspeld’, haar waardering uitspreken voor vrijwilligers(werk).

De Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell is met het inloophuis genomineerd voor deze ‘Vrijwilligersspeld’. En maakt daarmee kans om deze te winnen in de categorie “organisatie”. De winnaar wordt op woensdag 7 december bekend gemaakt.

Seniorenvereniging

De Dorpsraad heeft samen met de Seniorenvereniging een enquête gehouden onder ouderen over hun woonwensen in de toekomst. Hieruit kwam onder andere naar voren dat men erg graag in Ell zou willen blijven wonen maar dat er een aantal voorzieningen in het dorp zelf ontbreken. Een belangrijk gemis is een goede ontmoetingsplek met een eetpunt. Inmiddels is aan deze wens invulling gegeven door de inrichting van een Inloophuis. Dit is sinds kort al in gebruik in het voormalige Groene Kruisgebouw. Op zondag 15 januari is er de officiële opening door wethouder Jo Smolenaars.

Wij houden u op de hoogte!