Dorpsraad Ell

Jaarvergadering Dorpsraad Ell

Welkom in Ell

 

Op dinsdag 24 oktober is er van 20.00 tot 22.30 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell samen met de Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening in het Ellenhof, aan het Scheijmansplein 18 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2016 en de activiteiten tot nu toe in 2017. U krijgt informatie vanuit de werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep. Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken. Noteert u de datum in uw agenda?

Gevarieerd aanbod van onderwerpen

We hebben meerdere gastsprekers.

  • Voetbalvereniging RKESV zal een toelichting geven over het initiatief van samenwerkende voetbalclubs in de omgeving en een gezamenlijke accommodatie.
  • De organisatie van de kermis ligt voortaan bij de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Er is een enquête over dit onderwerp door JWE, KVW en Basisschool opgesteld. Wat betekent dit voor de jaarlijkse kermis in het dorp? Hierover zal een en ander worden verduidelijkt.
  • In de oude Ellenhof zijn er plannen om wooneenheden te ontwikkelen. Hoe is de stand van zaken rondom de dorpscoöperatie? Een bestuurslid van de Stichting Wonen Ell zal dit uitleggen.
  • De Rabobank gaat een presentatie verzorgen over het thema veiligheid mogelijkheden van mobiel bankieren.
  • Tenslotte geeft de stichting BMV een uiteenzetting over de exploitatie van de BMV tijdens het afgelopen jaar. Naast een terugblik, wil de stichting BMV ook vooruitkijken.

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom!

Inbreng tijdens bijeenkomst

U kunt, als inwoner van Ell, een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwerpen zoals wonen & woonvoorzieningen, verenigingen, leefbaarheid en het buitengebied. Het zijn op dit moment de onderwerpen waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol, richting de overheid en andere instellingen. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken.