Dorpsraad Ell

Ell wint Vrijwilligersspeld Leudal 2011

 

2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In het kader hiervan heeft de gemeente Leudal op woensdag 7 december, middels het uitreiken van de ‘Vrijwilligersspeld’, haar waardering uitgesproken voor vrijwilligers(werk).

De Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell heeft samen met Senioren vereniging de ‘Vrijwilligersspeld’ toegekend gekregen. Dit in de categorie “organisatie”. De reden is dat het initiatief werd genomen om een inloophuis te realiseren in Ell.

De Dorpsraad heeft samen met de Seniorenvereniging een enquête gehouden onder ouderen over hun woonwensen in de toekomst. Hieruit kwam onder andere naar voren dat men erg graag in Ell zou willen blijven wonen maar dat er een aantal voorzieningen in het dorp zelf ontbreken. Een belangrijk gemis is een goede ontmoetingsplek met een eetpunt. Inmiddels is aan deze wens invulling gegeven door de inrichting van een Inloophuis. Dit is sinds kort al in gebruik in het voormalige Groene Kruisgebouw.