Dorpsraad Ell

Houden we wel een kermis in Ell?

kermis paardDe eerste zondag van oktober is er jaarlijks, op het Scheijmansplein, de kermis in het dorp Ell. Er zijn dan diverse attracties zoals autoscooter, boksbal, rups, fotoschietsalon, draaimolen, grijpertjes, rolbalspel en suikerspinkraam. Kortom traditionele gezelligheid! Als Dorpsraad Ell ontvingen wij onlangs een bericht dat de organisatie van de kermissen binnen de gemeente Leudal gaat wijzigen. Wij willen jullie hier wat meer informatie over geven.  

Andere opzet

Gemeente Leudal heeft besloten de organisatie van de kermis over te laten aan een externe partij. De gemeente heeft een partner gevonden in de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Deze stichting heeft als doel om kermissen te behouden in gemeenten die dit zelf niet meer willen of kunnen organiseren. De gemeente draagt de organisatie van de kermis over aan deze stichting, het bestuur daarvan wordt gevormd door diverse exploitanten.

Informatiebijeenkomst

Hoe de organisatie en de opzet van deze ‘kermis nieuwe stijl’ er precies uit gaat zien, is nog niet uitgewerkt. Gemeente en de Stichting i.o. zijn momenteel hierover met elkaar in gesprek. Medio februari organiseren zij een bijeenkomst voor alle belanghebbenden. Er zal dan gezamenlijk een toelichting worden gegeven over de vernieuwde opzet.

kermisOproep werkgroep Kermis

Om het bestaan van een kermis in de toekomst in het dorp te waarborgen, moet een gemeenschap mee gaan werken met de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Deze Stichting gaat hiervoor haar nek uitsteken. De Dorpsraad Ell, wil hiervoor graag een aparte werkgroep oprichten. Deze groep zou kunnen nadenken over een (alternatief) programma en hoe dit het beste kan worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waarover de werkgroep het zou kunnen hebben; Vind je het belangrijk voor de leefbaarheid een keer per jaar de kermis te behouden? Zou de kermis ook op een heel andere en nieuwe manier georganiseerd kunnen worden, zo ja heb je daar ideeën over? Vind je dat de kermis, als gemeenschapsfeest, meer uitgebouwd kan worden door ondernemers, verenigingen en particulieren te betrekken bij de organisatie? Interesse om mee te denken? Aanmelden kan bij één van de bestuursleden van de Dorpsraad of via secretariaat@dorpsraadell.nl