Dorpsraad Ell

Dorpsraad Ell zoekt enthousiaste bestuursleden

De Dorpsraad in Ell is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat is nodig omdat een aantal bestuursleden binnen de Dorpsraad zich heeft teruggetrokken, mede omdat dit statutair noodzakelijk was. Eind dit jaar zullen opnieuw twee leden om deze reden terugtreden. Ook in 2017 gaat er iemand aftreden. Als er geen mensen bij komen houdt het op voor de Dorpsraad. En dat kan niet de bedoeling zijn, aldus de huidige dorpsraad in een oproep voor nieuwe bestuurders.

Jaarvergadering

foto: Johan Horst

Daarom zoekt de raad met spoed enthousiaste nieuwe bestuursleden. De belangrijkste voorwaarden zijn, dat men in Ell woonachtig en minimaal 18 jaar oud moet zijn. Ook is het niet toegestaan, dat men gemeenteraadslid is. De oproep komt aan de vooravond van de jaarvergadering van de Dorpsraad, waarvoor traditioneel veel belangstelling bestaat. Waarin een klein dorp groot kan zijn!

Het is een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvindt met een terugblik op 2015 en de activiteiten tot nu toe in 2016. Wonen & Woonvoorzieningen, Verenigingen, Gemeenschapshuis (Brede Maatschappelijke Voorziening) en Buitengebied. Zomaar enkele onderwerpen waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. De inbreng van inwoners van Ell is daarbij zeer gewenst. Meer weten? Kijk op deze site.

De jaarvergadering wordt op 18 oktober gehouden in de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV), aan het Scheijmansplein 18 in Ell. Aanvang 20.00 uur.

Klik hier om de flyer te downloaden