Dorpsraad Ell

Bijeenkomst geurbeleid en veehouderij

Uitnodiging voor inwoners, dorpsraden en milieubelangengroepen bijeenkomst geurbeleid en veehouderij in de gemeente Leudal

geurbeleid

Sinds 2007 kent de gemeente Leudal lokaal geurbeleid voor veehouderijen. Dit is vastgelegd in de zogenaamde verordening geurhinder en veehouderij. Dit geurbeleid wordt in 2016 opnieuw overwogen en er wordt gekeken waar aanpassingen nodig of gewenst zijn.

Door inwoners en agrariërs te vragen naar ervaringen, behoeften en wensen hoopt de gemeente  een goed beeld te krijgen van de belangen en wensen die er zijn ten aanzien van het geurbeleid.

Op 23 juni j.l. hebben de ondernemers uit de Leudalse veehouderijen al met de gemeente gesproken  over het geurbeleid. 

Op woensdag 28 september vindt er een bijeenkomst plaats voor inwoners, dorpsraden en vertegenwoordigers van milieubelangengroepen uit Leudal. Wanneer u mee wil praten over het aankomende geurbeleid, dan bent u van 19.30 tot 21.30 uur van harte welkom in Baexheimerhof in Baexem.

U kunt zich vóór 22 september per mail aan f.melsen@leudal.nl aanmelden om deze bijeenkomst bij te wonen. Vermeld bij aanmelding s.v.p. duidelijk uw naam, woonadres en e-mailadres, zodat de gemeente u het verslag van de bijeenkomst kan sturen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u ook deze via dit mailadres stellen.