Dorpsraad Ell

Buurt-whatsapp ook in Ell

bord buurtwhatsapp

Sinds kort zijn er in Ell Buurt-whatsappgroepen actief. Binnenkort worden de eerste borden Buurt-whatsapp geplaatst in de kern Ell. Het initiatief gebeurt vanuit de Dorpsraad en de Buurtverenigingen De Pannestert en Antoniusstraat. Ook in de Laagstraat en omgeving is er een Buurt-whatsappgroep sinds enige tijd in werking. Weten wie de contactpersonen zijn om je aan te melden, is verkrijgbaar via informatie@dorpsraadell.nl

Samen werken aan preventie

Door een Buurt-Whatsappgroep zijn bewoners samen met de politie en gemeente Leudal alert op verdachte omstandigheden in buurten. Dit ter vermindering van de criminaliteit en ter vergroting van de sociale cohesie. Een Buurt-whatsapp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde buurt. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtpreventie.

Extra Ogen en oren

Het doel van een Buurt-whatsapp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een Buurt-whatsapp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Met het melden van verdachte situaties in een Buurt-whatsapp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.