Dorpsraad Ell

Bijeenkomst over woningbouw in Ellenhof

Op vrijdag 19 augustus aanstaande wordt op veler verzoek de presentatie herhaald die onlangs is gegeven aan jongeren van Ell met betrekking tot woonmogelijkheden in het gebouw waar voorheen gemeenschapshuis Ellenhof was gevestigd. Deze presentatie vindt plaats aansluitend aan de KVW leidingvergadering in Eetcafé De Prairie in Ell om ongeveer 21.30 uur. Naast de KVW leiding zijn zeker ook andere belangstellenden van harte welkom. De presentatie zal ongeveer 45 minuten duren. 

Voormalig Gemeenschapshuis Ellenhof EllBehoefte aan woonruimte

Al jaren is de grote behoefte aan betaalbare (huur)woningen onderwerp van gesprek in Ell, zowel onder jongeren als ouderen. In verschillende bijeenkomsten en gehouden enquêtes werd deze behoefte herhaaldelijk uitgesproken. Sinds een aantal maanden zijn een afvaardiging namens Dorpsraad Ell en de jongeren van Ell in gesprek met woningcorporatie Wonen Limburg en de gemeente Leudal. In deze gesprekken heeft een werkgroep, in het kader van cocreatie, het probleem aangekaart en meegedacht over eventuele oplossingen. De vertegenwoordiging binnen deze werkgroep gebeurt vanuit de jongeren door Jordi Custers en Carlon Steijvers, vanuit de dorpsraad zijn dit Fons Timmermans en Fer Koolen.

Kansrijke oplossing

De terughoudendheid van woningcorporaties met betrekking tot het realiseren van woningen in kleine kernen zoals Ell en het feit dat de gemeente Leudal geen bouwgrond bezit in Ell maakten het vinden van oplossingen moeilijk. Deze kwam er uiteindelijk toch. Met de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Ell werd het idee geopperd om huurwoningen te realiseren in het voormalige gemeenschapshuis Ellenhof. Zowel de gemeente Leudal als woningcorporatie Wonen Limburg zijn hier zeer positief over. De huur van de verschillende te realiseren woonruimtes zou tussen de € 400, - en € 600, - per maand moeten zijn. Om de kosten te drukken zal bijvoorbeeld het toekomstige beheer, zowel binnen als buiten het pand, door de bewoners zelf moeten gebeuren.

Intentieverklaringen

Woningcorporatie Wonen Limburg hecht sterk aan duidelijke cijfers. Hoe groter het aantal intentieverklaringen, des te sterker de noodzaak onderbouwd kan worden bij de gemeente Leudal en woningcorporatie Wonen Limburg. Ben jij op dit moment of binnen een aantal jaren op zoek naar eigen woonruimte en heb je de intentie om in Ell te gaan of blijven wonen? Zorg dan dat je er vrijdag 19 augustus bij bent!