Dorpsraad Ell

Senioren Ell stappen actief over naar BMV

Zondag 26 juni is het zover; de Seniorenvereniging Ell neemt haar intrek in de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). En dat gaan we feestelijk vieren. Senioren kunnen op deze dag kennismaken met het nieuwe gebouw en alle mogelijke faciliteiten.

Inloophuis Stap In

De Dorpsraad Ell heeft, een aantal jaren geleden, samen met de Seniorenvereniging een enquête gehouden onder ouderen over hun woonwensen in de toekomst. Hieruit kwam ondermeer naar voren dat men erg graag in Ell zou willen blijven wonen maar dat er een aantal voorzieningen in het dorp zelf ontbreken. Een belangrijk gemis is een goede ontmoetingsplek met een eetpunt. Daar is sinds januari 2012, met de realisatie van het inloophuis, een goede invulling aangegeven. De Seniorenvereniging maakte overigens daarvoor ook al jarenlang gebruik van Gemeenschapshuis Ellenhof. En nu, vanuit het inloophuis, dus de overstap naar de nieuwe BMV.

Brunch als start

Wij beginnen om 12.00 uur met een gratis brunch voor de leden. Zij hebben inmiddels een programma met opgavestrook ontvangen. Ook is hierbij een lijst met vragen toegevoegd. Het bestuur hoopt daar nieuwe ideeën mee op te doen, voor leuke en passende activiteiten in de komende tijd.

Iedereen welkom

Vanaf 14.00 uur zijn er tal van activiteiten, en iedere inwoner van Ell is daarbij van harte welkom. Het is een uitgelezen kans om eens kennis te maken met het gevarieerde aanbod. Een greep uit het middag programma:

 • Er is uitleg over en een demonstratie van “Bewegen voor ouderen” door Monique Kwaspen.
 • Babs Schaper geeft uitleg over yoga.
 • Els Lamerigs verzorgt een wandelclinic.
 • Er zijn rondleidingen door het nieuwe gebouw.
 • Ria Schroën zal met enkele dames kaarten gaan maken.
 • U kunt leden van de welfare aan het werk zien.
 • De koersballers zijn aanwezig en u kunt een partijtje meedoen.
 • Wilt u meer weten over het huiskamerproject dat iedere donderdagmiddag plaats vindt? Vraag maar bij de stand.
 • Er is informatie over het eetpunt en het inloophuis.
 • Vindt u kegelen leuk? Vanmiddag kunt u alles over het hoe en waar te weten komen.
 • Wilt u eens een dag gaan wandelen buiten Ell? Bèr Foppen kan u gelopen routes laten zien met bijbehorende fotocollages. Ook te zien op de laptop.
 • Wilt u een dag fietsen met een picknick onderweg en enkele stops bij terrasjes? Geef u maar op.
 • Vrijwilligsters laten zien wat ze bij het bloemschikken maken.
 • Deze middag zorgt Sef Beerens voor muziek voor ouderen, waar ook op gedanst kan worden.
 • John Coenraad zorgt voor een videopresentatie van activiteiten van onze vereniging.
Seniorenverenigingfoto: John Coenraad