Dorpsraad Ell

Begin 2016 met een goed voornemen!

Begin het jaar goed, en stel je beschikbaar als vrijwilliger bij de Dorpsraad Ell. Misschien past dit goed bij je of krijg je er juist energie van! De raad doet aan de inwoners van Ell een dringend beroep om zich beschikbaar te stellen als vrijwilliger. Binnen het bestuur van de Stichting Dorpsraad Ell zijn er meerdere vacante functies. Daarom roept de Dorpsraad mensen op om hun interesse bij hen kenbaar te maken.

Jaarvergadering Dorpsraad Ell Foto Johan Horst

Vernieuwing noodzakelijk

Onlangs hebben zich teruggetrokken, omdat dit ondermeer statutair noodzakelijk was, Frans Boonen en Liesbeth Bidlot. Ook Corrie Koolen (Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen) en Thieu van Lier (Penningmeester / Secretaris) zullen binnenkort om deze reden terugtreden. Eind volgend jaar zijn Fons Timmermans (Werkgroep Buitengebied) en Theo van den Berkmortel (Communicatie en PR) aan de beurt. Tenslotte zal de huidige voorzitter Fer Koolen in 2017 aftreden. Daarmee zijn alle huidige bestuursleden statutair teruggetreden. Bij geen nieuwe aanwas, zal het bestaan van de Dorpsraad daarmee gaan ophouden. En dat kan niet de bedoeling zijn. De belangrijkste voorwaarden zijn, dat men in Ell woonachtig en minimaal 18 jaar oud moet zijn. Ook is het niet toegestaan, dat men gemeenteraadslid is.

Objectief doel bereiken

Wat zijn ook alweer de belangrijkste doelstellingen in een notendop? Verzamelplaats ideeën werkgroepen, het uitwerken en vormgeven, prioriteiten stellen en het contact met gemeente en tal van instanties. Hoeveel tijd kost dit vrijwilligerswerk? Dit kan variëren van een paar uurtjes per maand tot wekelijkse inzet. Ook binnen de werkgroepen zijn nieuwe leden welkom. Deze groepen zijn actief met tal van thema’s, zoals; wonen en woonvoorzieningen, buitengebied, AED (o.a. cursus reanimatie) en ook de verenigingen krijgen de nodige aandacht. Vanuit de werkgroep gemeenschapshuis is de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gerealiseerd. Mogelijk heb je interesse vrijwilliger of lid van de Stichting BMV te worden.

Praat er eens over met één van de huidige bestuursleden. De adresgegevens staan op www.dorpsraadell.nl