Dorpsraad Ell

Bewonersavond burgerparticipatie en openbaar groen Ell

Leudal logoDe gemeente Leudal wil een bewonersavond organiseren over burgerparticipatie en het onderhoud van het openbaar groen in Ell. De Dorpsraad Ell roept iedereen op om aan deze bijeenkomst, gepland op donderdag 19 november, deel te nemen. Met iedereen bedoelen we de inwoners, bedrijven, verenigingen en andere belanghebbenden. In de kernen Ittervoort, Neeritter en Hunsel zijn al bewonersavonden gehouden, welke ook veel positieve reacties hebben opgeleverd. Tijdens deze bewonersavonden is tijdens het formele gedeelte een presentatie gehouden over de aanpassingen in het groenonderhoud, de omvormingen, het onderhoud van de gazons en plantsoenen en burgerparticipatie. Na het formele deel volgde een korte pauze en daarna konden bewoners en belanghebbenden één op één met de medewerkers van de gemeente (gebiedsregisseur en groenbeheerders) het gesprek aangaan (informeel deel). De wethouder is aanwezig bij de bewonersavond en zal de bewoners en belanghebbenden onder andere welkom heten.

Bijgevoegd zijn o.a. de kaartjes van de plantsoenen die de gemeente wil omvormen. Dit is een voorstel vanuit de gemeente. Het betreft o.a. wijzigingen in de Swartbroekstraat, Niesstraat en de Hoogstraat. Op basis van de opmerkingen, suggesties en alternatieven die tijdens de bewonersavond worden gedaan, of erna, wordt een aangepast/nieuw plan gemaakt. Dit aangepaste/nieuwe plan wordt daarna uiteraard eerst overlegd met de dorpsraad en belanghebbenden. De bewoners en belanghebbenden krijgen na de bewonersavond ruim de tijd (bijvoorbeeld tot 1 januari 2016) en gelegenheid om hun opmerkingen, suggesties en alternatieven kenbaar te maken. Op de website www.leudal.nl/groenbeheer vindt u actuele informatie over de veranderingen in de openbare ruimte.

Niesstraat/Swartbroekstraat

Hubertushof/Molenveldweg

Hoogstraat 1

Hoogstraat 2

Uitnodiging Gemeente