Dorpsraad Ell

Jaarvergadering Dorpsraad Ell

wapen ellOp dinsdag 13 oktober is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2014 en de activiteiten tot nu toe in 2015. U krijgt informatie vanuit de vier werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep. Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom!

Verscheidenheid items

Voorbeelden van andere onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod komen zijn;

  • De Rabobank gaat haar dienstverlening in Ell wijzigen. Wat betekent dit? En hoe zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het veilig en modern bankieren anno 2015.
  • Els Dorssers opbouwwerkster van de welzijnsorganisatie Synthese is op zoek naar signalen in de samenleving. Sinds vorig jaar is deze organisatie gestart met de uitvoering van het welzijnswerk in Leudal. Via een presentatie wordt de stand van zaken weergegeven.
  • Uitgebreid wordt stilgestaan bij  de vorderingen van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). Aanwezigen kunnen deelnemen aan een preview in het gebouw. Dit is een rondleiding waarbij een goede indruk kan worden verkregen. Een unieke kans, om als één van de eersten kennis te maken!

Inbreng tijdens bijeenkomst

U kunt, als inwoner van Ell, een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwerpen zoals Wonen & Woonvoorzieningen, Verenigingen, Gemeenschapshuis (Brede Maatschappelijke Voorziening) en Buitengebied. Het zijn op dit moment de onderwerpen waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. De inbreng van inwoners van Ell is daarbij zeer gewenst.