Dorpsraad Ell

Kom fietsen met de Dorpsraad!

speeltuintjesDe inwoners van Ell krijgen een mooie kans om hun mening over het beheer van de openbare ruimte. Daarbij kunnen knelpunten rondom groenonderhoud in en rondom het dorp aan de orde komen. Ook andere kwesties, zoals het onderhoud van recreatieve voorzieningen, speelterreinen en ongewenste verkeerssituaties kunnen aan bod komen. Vertrek is op zondagochtend 7 juni om 10.00 uur. De deelnemers worden verzocht zelf een fiets mee te brengen. Startpunt is café de Prairie in Ell. We zijn uiterlijk om 12.00 uur weer terug.

Meer zelf doen?

Steeds meer gemeenten dragen het beheer van delen van de openbare ruimte over aan bewoners of bedrijven. Door bezuinigingen bij gemeenten is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Vooral het stimuleren van de onderlinge betrokkenheid van gebruikers van de openbare ruimte wordt daarbij geroemd. Ook binnen de gemeente Leudal wordt hierover nagedacht. Wij willen graag uw visie hierover horen! De werkgroep buitengebied van de Dorpsraad Ell gaat er voor zorgen dat iedereen zijn of haar mening kan geven. Naast de leden van de werkgroep, zullen ook bestuursleden van de Dorpsraad meegaan. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich niet aan te melden.

Knelpunten verzamelen

De dorpsraad zal tijdens de fietstocht informatie verzamelen over knelpunten die we dan tegen komen.  Al deze informatie zal de werkgroep via een rapportje naar de gemeente sturen.