Dorpsraad Ell

StapIN: eigen plek voor Eller senioren

Opening inoophuisEll is een accommodatie rijker! Al enige tijd komen senioren samen in hun inloophuis in het Gemeenschapshuis Ellenhof. Het succes van het inloophuis voor ouderen schuilt in de actieve vrijwilligers, zelf ook vaak 65-plussers. Er is een grotere behoefte samen te zijn, zo is de afgelopen maanden gebleken. Dat blijkt ook wel uit de animo om gebruik te maken van deze accommodatie. Het inloophuis werd op zondag 15 januari jongstleden officieel in gebruik geopend door de heer Jo Smolenaars, wethouder van de Gemeente Leudal en Louis Heijkers, voorzitter van de Seniorenvereniging Ell.

Enquête

De Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen, van de Dorpsraad Ell, heeft in maart 2010 een behoeftepeiling onder de ouderen in Ell gehouden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Seniorenvereniging onder leden en niet-leden van deze vereniging. De peiling ging over allerlei onderwerpen; is er behoefte aan een ontmoetingsplek en een eetpunt?, hoe is het gesteld met de informatievoorziening?, wil men extra hulp en meer sociale contacten? Naar schatting wonen er in Ell zo’n 250 senioren van 60 jaar en ouder. Maar liefst 173 enquête formulieren kwamen retour. Het bleek dat een ontmoetingsplek en eventueel het opzetten van een eetpunt tot de grootste wensen behoorden. Daar is nu met de realisatie van het inloophuis een goede invulling aangegeven.

Officiële opening

Onder grote belangstelling werd op zondagmiddag 15 januari het inloophuis geopend. Begin december heeft dit initiatief al ‘Vrijwilligersspeld’ van de Gemeente Leudal toegekend gekregen. De gemeente liet op deze manier al haar waardering blijken. Wethouder Smolenaars wist het belang van het inloophuis heel treffend te noemen; “Je komt hier niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor een ander”. Sociale relaties zijn cruciaal voor het welzijn, het welbevinden én voor de gezondheid van ouderen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken naar eenzaamheid onder ouderen. In Ell wordt door het in gebruikstellen van het inloophuis aandacht aan deze aspecten gegeven. Het inloophuis biedt veel mogelijkheden. Denk daarbij aan activiteiten, als het samen kaarten, koffie drinken, sjoelen, bloemstukken of wenskaarten maken. Of gewoon een praatje maken. Met de onthulling van de naam StapIN, bedacht door mevrouw Corrie Koolen –Triepels, werd de ruimte officieel in gebruik genomen.

Kijk bij de ‘Foto albums’ op deze site voor een aantal foto’s van de opening.