Dorpsraad Ell

Geef je mening tijdens een Fiets-dorpsschouw!

Uitnodiging voor alle inwoners van Ell:

wandelknooppuntTungelroyse beek nabij EllburgDe inwoners van Ell krijgen een mooie kans om hun mening over knelpunten rondom groenonderhoud in en rondom het dorp te geven. Ook andere kwesties, zoals het onderhoud van recreatieve voorzieningen en ongewenste verkeerssituaties kunnen aan de orde komen. Het gaat gebeuren op zondagochtend 7 juni vanaf 10.00 uur. De deelnemers worden verzocht zelf een fiets mee te brengen. Startpunt is café de Prairie in Ell. De werkgroep buitengebied van de Dorpsraad Ell gaat er voor zorgen dat iedereen zijn of haar mening kan geven. Naast de leden van de werkgroep, zullen ook bestuursleden van de Dorpsraad meegaan. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich niet aan te melden.

Knelpunten verzamelen

De dorpsraad zal tijdens de fietstocht informatie verzamelen over knelpunten die we dan tegen komen.  Al deze informatie zal de werkgroep via een rapportje naar de gemeente sturen.