Dorpsraad Ell

Problematiek straatverlichting Ell-Kelpen nabij Ellerbrug

Fietser op EllerbrugDe Dorpsraad heeft in haar brief in november 2012 om maatregelen verzocht, om de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers) op de Ellerbrug beter te beschermen. Daarbij werd verzocht om een noodvoorziening, bestaande uit verlichting aan beide zijden van de Ellerbrug en liefst ook op de brug, die binnen zeer korte tijd gerealiseerd kan worden en daardoor snel kan zorgen voor meer veiligheid voor onze schoolgaande jeugd e.a. Dit werd in 2013 gerealiseerd.

Bij het bestuur van de Dorpsraad zijn er eind 2014 twee reacties binnengekomen op de verlichting van de Ellerbrug. Als je vanuit Kelpen Ell binnen rijdt, rijd je in een zwart gat, mede ook door de bocht in die weg. Het zou wenselijk zijn om daar enkele lantaarns bij te plaatsen en/of de bestaande iets verder uit elkaar te zetten.

Bestuursleden van de Dorpsraad Ell hebben het bovenstaande als vraag bij de gemeente Leudal neergelegd. De kwestie is in het portefeuillehouders overleg besproken. We ontvingen vervolgens het volgende antwoord; “Het weggedeelte vanaf de brug is tot aan de bebouwde kom ”buitengebied”. Dit weggedeelte komt op basis van het vastgestelde beleid NIET in aanmerking voor openbare verlichting. Daarnaast ligt er een behoorlijke bezuinigingsopgave. Aanpassing en uitbreiding van verlichting is dan ook NIET aan de orde. Bovendien is huidige verlichting pas gerealiseerd en men was akkoord.” Aldus de afdeling en de wethouder.