Dorpsraad Ell

Meedenkavond: De nieuwe BMV in Ell

DSC01219Vanaf januari 2015 wordt gestart met de bouw van het nieuwe Gemeenschapshuis. Omdat sport, cultuur, onderwijs en ontmoeting voor meerdere doelgroepen in hetzelfde gebouw gaan plaatsvinden, heet zo’n accommodatie: Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV).

De gemeente Leudal verwacht dat het dorp Ell zorgt voor de inrichting en de jaarlijkse exploitatie. De gemeente zorgt voor het gebouw en het (groot) onderhoud.

Er wordt een meedenkavond georganiseerd. De bijeenkomst is op dinsdag 13 januari 2015 in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat te Ell. De zaal is open vanaf 19.30 uur en start om 20.00 uur. Er is medewerking van Ben van Essen, voorzitter VKKL (Vereniging van Kleine Kernen Limburg). De organisatie van de avond is in handen van de Dorpsraad Ell en het bestuur van de BMV / Ell. Iedereen is welkom, de Eller Verenigingen hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Meld je via e-mail even aan via josstrous@kpnmail.nl zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

De Dorpsraad heeft ervoor gezorgd dat er een Stichting BMV Ell is opgericht. Deze Stichting wil graag zoveel mogelijk mensen betrekken bij het inrichten van de nieuwe accommodatie, bij de zoektocht naar inrichtingssubsidies, bij het maken van werkbare toekomstplannen.

Wil je bijgepraat worden over de bouwactiviteiten of over de inrichting van nieuwe BMV? Misschien heb je vragen over het multifunctioneel gebruik of over de verkeersoplossingen? Wil je, samen met ons, sterk maken voor goede en duurzame voorzieningen en klaar voor de toekomst? Dan moet je zeker aanwezig zijn op de meedenkavond over de nieuwe BMV in Ell.

Het motto voor de bijeenkomst is: "Veel samen delen om kosten te besparen, om samen sterker te kunnen zijn". Wat gaan we doen? We gaan je Informeren over de volgende zaken:

  • Je wordt op deze avond geïnformeerd over wat er ligt aan tekeningen, concrete voorstellen en plannen.
  • Er is duidelijkheid over de start en de geplande periode van oplevering.
  • Er is een toelichting op wat de gemeenschap Ell zelf moet gaan opbrengen en hoe de Stichting BMV Ell en de gebruikers van de BMV dit samen zouden kunnen gaan doen.
  • De complete inrichting (van toneel tot bar, van keuken tot gezamenlijke ruimte, van stoelen tot geluidsinstallatie) komt voor rekening van de Stichting BMV Ell.
  • We moeten op zoek naar subsidiebronnen. We hopen dat er mensen zijn die met ons meezoeken, die ervaring hebben of die tijd willen stoppen in projectsubsidies aanvragen.
  • We hopen dat er mensen zijn die goed kunnen inkopen, die stevig kunnen onderhandelen die weten hoe je grote kortingen kunt bedingen.
  • We willen van de gebruikers weten wat ze aan inrichting nodig hebben, wat is wenselijk aan meubilair, wat moet aan de muur, wat voor de ramen?
  • Wat gaan we doen met licht en geluid? Hoe zorgen we voor beveiliging?

Door mee te denken en mee te praten draag je ertoe bij dat we over een jaar een prachtige accommodatie kunnen openen. Iedereen is van harte uitgenodigd!