Dorpsraad Ell

Kom in gesprek op 18 november tijdens de Krachttoer Leudal!!

PosterKrachttoerLeudal DEF

“Participatiesamenleving” klinkt leuk!….. maar dan? Hoe doen we dit met z’n allen? Bezuinigingen beperken ons. Hoe gaan we desondanks verder? Hoe zorgen we dat we onze gemeente leefbaar houden? Hoe kunnen we samenwerken, wat verwachten we van elkaar? Begrijpen we elkaar?

Een vitale samenleving profiteert van ontmoetingen en groeit wanneer mensen samenwerken. Wederzijds begrip en respect zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. We richten ons op de toekomst, waarbij we leren van het verleden en accepteren dat een goede samenwerking een groeiproces voor ons allemaal is.

Met andere inwoners, medewerkers en bestuurders het gesprek aan gaan, en met elkaar van gedachten wisselen geeft een nieuwe impuls aan onze toekomst.

Wederzijds respect en begrip is de sleutel tot succes. Durven we samen deze stap te zetten? Willen we de komende jaren er voor elkaar zijn? Deze inspanning zal veel “kracht” van ons vergen en zal een hele “toer” zijn om er iets goeds van te maken.

Voor wie?

De “Krachttoer Leudal” is een evenement voor alle inwoners, ambtenaren en bestuurders. Willen luisteren, vertellen en zien wat de mogelijkheden zijn van een nieuwe samenleving waarin burgers zelf het heft in handen nemen.

krachttoerCollege vergadert ook op locatie

Het voltallige college van B&W zal van 10.00 -11.00 uur de Krachttoerbus in Kelpen-Oler bezoeken. Dit gebeurt tijdens de reguliere collegevergadering en deze vindt speciaal voor deze Krachttoer-dag in het gemeenschapshuis van Kelpen-Oler plaats.

Waar?

De Krachttoerbus van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stopt op dinsdag 18 november op twee locaties in onze gemeente; namelijk in de kern Kelpen-Oler, bij de Lidwinaschool van 10.00 tot 12.00 uur en in de kern Neer, aan de Ericalaan van 14.00 tot 16.00 uur.

Nogmaals, alle inwoners van Leudal - jong en oud – zijn welkom. De koffie en thee staan klaar dus ………… kom in gesprek!